ActiVite op sociale media

01 juli 2020

In het weekend van 27 en 28 juni 2020 is ActiVite, via verschillende kanalen, geconfronteerd met een bericht vanuit een facebook-account waar ActiVite als werkgever was ingevuld. De uitlatingen, gedaan vanuit dit account, zijn naar mening van ActiVite onacceptabel en de organisatie distantieert zich dan ook volledig van het geschrevene. ActiVite is er juist voor iedereen, ongeacht iemands achtergrond. Medewerkers van ActiVite dienen zich te houden aan het geldende gedragsdocument, ook op sociale media. Haatdragende uitingen naar, en vanuit, onze medewerkers worden niet getolereerd en op passende wijze opgepakt. In verband met de privacy van de medewerker worden hier naar buiten toe verder geen mededelingen over gedaan.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15