ActiVite tekent met 20 anderen voor vitale toekomst ouderen

21 november 2022

Ruim twintig partijen in Hillegom, Lisse en Teylingen hebben vorige week, samen met ActiVite, een ambitieovereenkomst getekend om te zorgen dat ouderen nu en in de toekomst in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit van leven. De ambitieovereenkomst Wonen + Welzijn + Zorg HLT heeft dan ook de ondertitel ‘Betrokken, betekenisvol en vitaal ouder worden’.

Samenwerking versterken

Het aantal ouderen in ons land neemt toe. Zij willen (of moeten) langer in een zelfstandige woning blijven wonen, ook wanneer zij zorg of hulp nodig hebben. En niet alleen ouderen, ook andere inwoners kunnen hulp- en/of zorgvragen hebben. In de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen wordt samengewerkt in lokale netwerken Wonen, Welzijn en Zorg. In Hillegom is dat de Klankbordgroep wonen, welzijn en zorg, in Lisse het Samenwerkingsverband wonen welzijn zorg en in Teylingen het Zorgpact.

Het moet anders

Het doel is te zorgen dat ouderen nu en in de toekomst in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. We staan voor grote opgaven om dat te realiseren. Dat komt onder andere door de vergrijzing (in HLT verdubbelt het aantal ouderen bijna tot 2040), de krapte op de woningmarkt,
personeelstekorten en oplopende zorgkosten. Voor deze opgaven is een andere aanpak nodig.

Doelstellingen

De ambitieovereenkomst kent drie kernopgaven. De eerste is prettig wonen: voldoende geschikte en betaalbare woningen, ook voor specifieke doelgroepen en voor wonen met zorg. De tweede is een betrokken gemeenschap: een gemeenschap voor en met elkaar waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, meedoen en het gevoel hebben ertoe te doen. De derde opgave is passende zorg: die wordt door formele en informele zorg samen vorm gegeven. De nieuwe norm is: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. De ambities werken we uit in actieplannen.

Doelgericht samenwerken

De samenwerking in de lokale netwerken blijft, maar dan doelgericht vanuit een gezamenlijke visie. Een essentiële verandering is dat er samen met inwoners en partijen uit de buurt/wijk wordt gekeken naar wat nodig is. Ook wordt samenwerking gezocht met partijen buiten de lokale
netwerken, zoals kerken, politie, onderwijs, vastgoed. Er komt een kwartiermaker voor de drie gemeenten die de verandering aanjaagt.

Energie bundelen

De samenwerkende partijen zien een mooie samenwerking ontstaan. “We bundelen onze energie én middelen van alle organisaties. Alleen zo kunnen we integraal en effectief werken aan de opgaven.”

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15