“Als je binnenkomt bij Noorderbrink voel je het meteen…” 

06 maart 2024

Locatie Noorderbrink in Alphen aan den Rijn is uniek. Cliënten zijn hier maar tijdelijk te gast, omdat ze komen aansterken, of omdat hun mantelzorger moet aansterken. Volgens teammanager Meredith Heereveen houdt dit het werk op de locatie leuk en uitdagend. “Je moet ervan houden en goed kunnen schakelen. Het vraagt dat je ingewikkelde casuïstiek kunt uitpluizen en doorgronden.” 

“Als je binnenkomt bij Noorderbrink voel je het meteen: hier is gezelligheid en saamhorigheid”, vertelt Meredith. Ze is super trots op haar team en locatie, die zoveel verschillende soorten zorg combineert. Met één overeenkomst: de zorg is allemaal tijdelijk. “Mensen komen hier met verschillende hersteldoelen. De één komt herstellen na een heupoperatie, de ander moet reactiveren bij COPD, een derde heeft structuur en regelmaat nodig. Daarbij is de leeftijd tussen de 45 en 100 jaar, dus de benadering is iedere keer heel anders.” 

Passende zorg  

Dat zoveel verschillende soorten cliënten in Noorderbrink een tijdelijke rustplek vinden is prachtig, maar ook een uitdaging. Bij iedere cliënt is het steeds de vraag of en hoe we passende zorg kunnen bieden. “Geriaters en huisartsen weten soms ook niet waar ze een cliënt onder kunnen brengen. We werken allemaal met het triagehandboek, maar ook dan zijn er nog vaak genoeg twijfelgevallen.”  

Scherp blijven

Ook voor het zorgteam moet het allemaal passen, zegt Meredith: “Je moet heel goed van tevoren doorvragen, zodat je geen verrassingen krijgt. Wat staat er bij deze cliënt op de voorgrond, wat is de samenhang met andere ziektebeelden? Soms denk je dat iemand alleen zijn conditie komt opbouwen, maar eenmaal hier blijkt hij diabeet te zijn met ontregelde suikers. Of een mevrouw blijkt verder in haar cognitieve achteruitgang dan van tevoren gedacht. Het is continu schakelen, dus om hier te kunnen werken moet je steeds scherp blijven. Gelukkig heb ik collega’s die dit ook harstikke leuk vinden.

Doel bereikt

 “Noorderbrink is een heel inspirerende plek waar veel mensen vanuit een ander vertrekpunt samenkomen. Cliënten hebben hier ook best wel contact met elkaar, en het is zo mooi om te horen hoe mensen elkaar hier dan na jaren weer terugzien. Sommige mensen komen uit een omgeving waar ze het helemaal niet kennen dat ze zorg in de nabijheid krijgen en ondersteund worden in het vergroten van hun zelfredzaamheid. Als ze dan zo opbloeien dat ze weer met goede moed en vertrouwen terug naar huis kunnen keren, dan hebben we als team ons doel bereikt.” 

De kwaliteit van de verzorging vind ik buitengewoon, omdat ze belangstelling hebben voor mij.

Lees meer buitengewoon lovende reviews over Noorderbrink op Zorgkaart Nederland

De verschillende soorten zorg in Noorderbrink 

-Eerstelijns Verblijf (ELV). Dit is tijdelijk verblijf voor mensen die moeten aansterken en zelfredzamer gemaakt moeten worden. ELV wordt vaak verward met revalidatiezorg. Het verschil zit hem in de behandeling en het opnamedoel. Bij revalidatiezorg krijg je als cliënt dagelijks therapie en is de bedoeling om dingen weer aan te leren. Bij ELV-zorg krijg je veel minder behandeling, hier ligt de nadruk op tijd om in alle rust te herstellen.  

-Overbruggingszorg. Dit is zorg voor mensen met een Wlz-indicatie, voor wie nog geen plek is het in het verpleeghuis, maar die ook niet langer thuis kunnen blijven wonen. Ze blijven korte tijd in Noorderbrink tot er een permanente plek beschikbaar komt.  

-Logeerzorg. Dit is zorg die er in eerste instantie op is gericht om de mantelzorger even een pauze te geven, om bijvoorbeeld op vakantie te gaan of om een operatie te kunnen ondergaan. Vorig jaar is Noorderbrink al gestart met logeerzorg voor Wlz-cliënten van ActiVite. Sinds deze maand is daar logeerzorg voor Wmo-cliënten bijgekomen, “omdat deze groep tussen de wal en het schip viel”. Dit bieden we als een tweejarige pilot met gemeentes, Transmuralis, Zorg & Zekerheid en collega-zorgorganisaties.  

-Respijtzorg. Dit bieden we onder de paraplu van Tom in de Buurt. Dit is een vorm van logeerzorg, waarbij we iemand zo kortdurend mogelijk opvangen als de mantelzorger onverwachts uitvalt of dreigt uit te vallen.  

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15