Alzheimer Café: omgaan met gedragsverandering

28 maart 2024


Veranderingen in het gedrag zie je bij alle vormen van dementie. Mensen kunnen achterdochtig of angstig worden. Maar ook lusteloosheid, somberheid en dwaalgedrag komen vaak voor. Sommige mensen worden liever, anderen zijn juist vaker boos of kunnen zelfs agressief gedrag laten zien. Hoe het gedrag verandert, kun je niet voorspellen. Je kunt wel leren om te begrijpen waar het gedrag vandaan komt en hoe ermee om te gaan.

Hoe je dat doet, is de rode draad van het Alzheimer Café op donderdag 11 april. Gastspreker Chrissy van Rijn, die als gezondheidszorgpsycholoog veel werkt met nog thuiswonende mensen met dementie, geeft uitleg en tips. Daarnaast gaat zij in op vragen en er is volop gelegenheid om met andere bezoekers in gesprek te gaan.

De werkgroep heet u deze avond van harte welkom. Het Alzheimer Café is in SBO De Vlieger Leiden, Boerhaavelaan 298 in Leiden. De toegang is gratis en er is live muziek. Vooraf aanmelden is niet nodig. De zaal is open om 19:00, het programma start om 19:30. Live muziek deze avond wordt verzorgd door de band Attic 2.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15