Alzheimer Café over dilemma’s

07 april 2022

Er zijn talloze ethische dilemma’s waarmee mensen worstelen in hun zorg voor iemand met dementie. Wanneer breng ik moeder naar het verpleeghuis? Moet ik de autosleutels van vader afpakken? Wat als je naaste niet onder de douche wil?

Welke morele overwegingen zijn er bij de communicatie over de laatste levensfase en het levenseinde met mensen met dementie en hun naasten? Deze overwegingen zijn van invloed op het aangaan van het gesprek met de arts. Het gaat over wat er werkelijk toe doet: behoud van autonomie, kwaliteit van leven en waardig sterven. De focus ligt daarbij op hoe passende zorg en ondersteuning in de laatste levensfase te bewerkstelligen zijn.

In het Alzheimer Café op donderdag 14 april komt dr. Dorothea Touwen een specialist op het gebied van Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg. Er is volop gelegenheid tot vragen stellen. De gespreksleiders Martine Heruer en Mandy Visser heten u van harte welkom in SBO De Vlieger, Boerhaavelaan 298, 2334EZ te Leiden. De zaal is open om 19:00, het programma start om 19:30 uur.

Het Alzheimer Café Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest is een ontmoetingsplaats, waar mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaring kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken.

Het volledige jaarprogramma is te vinden op de website van het Alzheimer Café Leiden e.o. Veel informatie is te vinden op dementie.nl

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15