Bijeenkomst omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

01 november 2022

Hoe ga je om met angst, verwardheid, verandering in gedrag, depressie en gevoelens van onmacht, achterdocht, passiviteit en boosheid? Zijn deze symptomen te beïnvloeden dan wel te voorkomen en is medicatie het antwoord op deze gedragsproblemen? Hoe verloopt de communicatie?

Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners en familie, zorgverleners of andere belangstellenden.

U bent van harte welkom op donderdagavond 10 november vanaf 19.00 uur in Wijkcentrum Kerk en Zanen, Oude Wereld 57, 2408 NV te Alphen aan den Rijn. Het programma start om 19.30 uur en eindigt uiterlijk 21.15 uur.

Voor meer informatie:
Alzheimer Afdeling Z-H Noord, www.alzheimernederland.nl

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15