Contact

We doen het samen

We beseffen heel goed dat corona een grote invloed heeft op iedereen, dus ook op u. Ook in deze periode willen we u de zorg- en dienstverlening bieden die u nodig heeft. Daar doen we alles aan. We rekenen daarbij op uw medewerking, zodat onze medewerkers ook de komende periode op een veilige manier zorg kunnen blijven bieden. Zo voorkomen we met elkaar dat corona zich verder verspreidt.

Vragen?
Als u vragen heeft over de aanpak van het coronavirus binnen ActiVite, kunt u contact met ons opnemen.

Meer informatie

Wanneer u vragen heeft over de aanpak van het coronavirus binnen ActiVite, neemt u dan alstublieft contact met ons op via info@ActiVite.nl of via infectiepreventie@ActiVite.nl.

Samenwerkingsverbanden in de regio

  • Er zijn in de regio afspraken gemaakt tussen de VVT-instellingen en ziekenhuizen over de overdracht van cliënten met corona. Zo wordt bij ontslag door het ziekenhuis persoonlijke beschermingsmiddelen voor de eerste 24 uur in de thuissituatie aan de cliënt meegegeven.
  • Cliënten die bij ActiVite in zorg waren, kunnen na een ziekenhuisopname, weer bij ActiVite in zorg komen. ActiVite werkt met ziekenhuizen voortdurend aan het (versneld) uitplaatsen van cliënten naar de thuissituatie. Dit geldt ook voor cliënten die nog niet bij ActiVite in zorg waren.
  • ActiVite neemt ook deel aan het bestuurlijk crisisoverleg in ROAZ-verband. De VVT-instellingen in de regio hebben ook regelmatig overleg.