De Lokale Cliëntenraad denkt per locatie kritisch na over goede zorg  

06 september 2023

De Lokale Cliëntenraad (LCR) behartigt de belangen van cliënten op locatie- of wijkniveau. Marion Kruidenberg is vicevoorzitter van de Lokale Cliëntenraad van ons verpleeghuis Rijnzate in Alphen aan den Rijn. “De zorgwereld verandert snel. Dat vraagt ook iets van onze raad.” 

“Mijn moeder woonde anderhalf jaar in Rijnzate. Ik kwam daar vaak, dus dan vang je veel op van wat er allemaal gaande is. Daarbij werkte ik zelf ook in de zorg, waardoor ik bekend was met de onderwerpen die spelen. Toen ik stopte met werken, besloot ik om lid te worden van de LCR. Goede medezeggenschap vind ik belangrijk. Tegelijkertijd weet ik ook hoe moeilijk het is om goede medezeggenschap te organiseren in een verpleeghuis. De bewoners zijn vanwege hun ziekte of beperkingen immers vaak niet meer in staat om zelf zitting te nemen in een cliëntenraad. Dan is het fijn als anderen, naasten bijvoorbeeld, die rol op zich willen nemen. Participatie van naasten is sowieso een belangrijk thema. Een uitdaging voor de komende tijd is om helder te krijgen wat medewerkers van Rijnzate voor iemand kunnen doen en wat er van de bewoner en familie verwacht wordt.”  

Goed contact 

“Als LCR hebben we goed contact met zowel de Centrale Cliëntenraad als met de teammanager van Rijnzate. Dat is essentieel voor het functioneren van de LCR. Samen streven we hetzelfde doel na: we willen het beste voor de bewoners van Rijnzate. Zo is er vorig jaar een pilot gehouden met het elektronisch invullen van menulijsten. Dat was op zich een mooi plan, maar in de praktijk blijkt dat deze digitalisering voor een groot aantal bewoners echt te hoog gegrepen is. De LCR volgt de ontwikkeling van de pilot en bespreekt de praktijkresultaten met het management van Rijnzate. De papieren versie van de menulijst is inmiddels teruggekeerd.”  

Nieuw menu  

“Trots ben ik op het feit dat we als LCR bijgedragen hebben aan de keuze van een nieuwe voedingsleverancier. De smaak en kwaliteit van het eten zijn heel belangrijk voor de bewoners. Die moeten goed zijn. Leden van de LCR hebben meegedaan in de proefpanels en uiteindelijk is er een leverancier gekozen die naar ieders tevredenheid is.”  

Introductie behandeldienst 

“Een andere verandering waar we bewust bij betrokken waren, is de introductie van de behandeldienst bij Rijnzate. Hiermee heeft ActiVite een eigen interdisciplinair team in huis. Dat vind ik een goede zaak. De bewoners hier zitten in de laatste fase van hun leven. De zorgbehoefte van deze bewoners is daarmee anders dan wat de huisarts in zijn of haar (vaak drukke) praktijk kan bieden en vraagt om specialistische en tussen disciplines afgestemde kennis. Met de behandeldienst is onder andere een specialist ouderengeneeskunde verbonden aan Rijnzate. Door de nauwere samenwerking tussen zorg en behandeling krijgen bewoners meer specialistische – en daardoor kwalitatief betere zorg. Dat juichen we als LCR erg toe.” 

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15