De Mantelzorger aan het woord

02 maart 2022

Op donderdag 10 maart zal het Alzheimer Café in Wijkcentrum Kerk en Zanen aanwezig zijn met het thema “De Mantelzorger aan het woord”.

Een mantelzorger deelt zijn/haar ervaring met betrekking tot een veranderend leven. Wat doet het met je relatie wanneer een van de partners dementie krijgt? Partners van thuiswonende mensen met dementie zijn vaak overbelast. Het is fijn als de zorg voor een dierbare met dementie kan worden gedeeld met anderen. Op wie en op welke vorm van steun en zorg kun je terugvallen?

Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden die elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. De doelstelling is voorlichting geven over dementie en de gevolgen ervan bespreekbaar maken.

De locatie is: Wijkcentrum Kerk en Zanen, Oude Wereld 57, 2408 NV te Alphen aan den Rijn.
De zaal is open om 19:00, het programma start om 19:30 uur (onder begeleiding van Netty Dronkert).
Voor meer informatie: Alzheimer Afdeling Z-H Noord, www.alzheimernederland.nl

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15