De programmamanager Dementie

“Wij hebben voortdurend aandacht voor de doelgroep van mensen met dementie, hoe hun reis verloopt en hoe we die kunnen verbeteren”

Wanneer we het hebben over de expertisegebieden van ActiVite, springt met name de uitgebreide zorg in het oog voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Marijke van Haeften is Programmamanager Dementie bij ActiVite: “We bieden eigenlijk álles op het gebied van ondersteuning bij dementie, vanaf de diagnose tot en met de opname in een verpleeghuis.”

Contact
Stel gerust uw vragen over dementie!

Dementie is de snelst groeiende doodsoorzaak in Nederland. Het aantal mensen met dementie zal de komende 25 jaar verdubbelen tot een half miljoen. Geen wonder dat ActiVite alle zeilen bij zet om de zorg voor mensen met deze aandoening zo goed mogelijk te laten zijn. Marijke: “De kracht van ActiVite op dit thema zit hem in de kwaliteit én kwantiteit: we hebben véél aanbod voor mensen met dementie, ook producten die andere zorgaanbieders niet (allemaal) bieden. Dat maakt ons uniek.”

Kwaliteit

“Behalve kwantiteit bieden we ook kwaliteit: we gaan altijd voor beter, dat zit nou eenmaal in ons DNA. We hebben ruime ervaring met dementiezorg, zowel in de verpleeghuizen als in de thuiszorg en in de Ontmoetingscentra. Daarnaast hebben we veel toegewijde mensen die een hart hebben voor deze doelgroep en bewust kiezen om met deze cliënten te werken. Deze collega’s begrijpen dat het aanpassingsproces enorm is voor mensen met dementie en hun naasten en kunnen hen daar goed in begeleiden. Van deze medewerkers heeft een substantieel deel de GVP-opleiding gedaan, specifiek gericht op de zorg voor mensen met dementie en het begeleiden van hun naasten. ActiVite stimuleert Verzorgenden IG de opleiding te gaan doen, zodat er minimaal één GVP-er per woning/team is. GVP-ers hebben een specifieke rol in het team om de kwaliteitszorg voor mensen met dementie te verbeteren. De GVP-er is expert op het gebied van dementie voor collega’s, mantelzorgers en bewoners. Ook de medewerkers in de thuiszorg krijgen regelmatig de mogelijkheid om zichzelf bij te scholen op het gebied van dementie. Dit jaar hebben 468 collega’s die als Hulp bij het Huishouden werken, een e-learning over omgaan met mensen met dementie gevolgd.”

Signalen van dementie

“Begin 2020 hebben we in samen met ActiVite Ledenorganisatie vijf bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema “Signalen van Dementie”. Tijdens deze avonden in Alphen aan den Rijn gingen we in op de vraag hoe je dementie in een vroeg stadium kunt herkennen en wat je er vervolgens mee kunt doen. Van deelnemers kregen we heel positieve reacties op de bijeenkomsten, zij gaven aan er echt iets aan te hebben gehad. Het is bijzonder en belangrijk dat we ook op deze manier onze kennis kunnen delen, met mensen die misschien helemaal nog geen zorg (van ons) krijgen.”

Dag mamma

“Samen met Topaz werkt ActiVite aan het Expertisecentrum Dementie, waarin we ons toeleggen op kwaliteitsverbetering van de zorg voor deze cliënten. Onder de paraplu van het Expertisecentrum hebben we in 2020 de theatervoorstelling ‘Dag Mama’ georganiseerd. De voorstelling werd gevolgd door een workshop. Het was een inspirerend evenement over de impact van dementie op de de persoon zelf, de mantelzorger en de professional. Zo leerden we weer meer over omgaan met mensen met dementie en brachten we zorgprofessionals van verschillende organisaties samen die met deze doelgroep werken. Meer dan 200 ActiVite-medewerkers hebben een bijeenkomst ‘Dag Mama’ bijgewoond en de reacties die we naar aanleiding van de voorstelling kregen, waren overweldigend.”

Ontmoetingscentra Dementie

“In de Ontmoetingscentra hebben we heel 2020 de focus gelegd op persoonsgericht werken. Wie is die deelnemer en wat zijn zijn voorkeuren en behoeftes? Hoe kunnen we daar in het OCD goed op aansluiten? Om de nieuwe werkwijze te borgen gingen we met alle medewerkers van het OCD in gesprek en werd het primair proces van de OCD’s – van aanmelding tot afronding- opnieuw uitgewerkt. Ook het begeleidingsplan is aangepast naar deze manier van persoonsgericht werken; in 2021 zullen we alle medewerkers van de OCD’s daarop scholen. Een andere scholing voor deze collega’s werd al begin 2020 gegeven: hoe kun je bewegen stimuleren bij mensen met dementie? En welke oefeningen kun je doen met een groep deelnemers op je Ontmoetingscentrum?”

Zon

“In 2020 zijn we gestart met een nieuwe vorm van individuele begeleiding: ZON. Mensen met dementie moeten steeds langer thuis blijven wonen, ook als hun ziekte al in een vergevorderd stadium is. We hebben onszelf afgevraagd: wat heeft deze doelgroep nodig en wat mist er dan nog in het palet? We bedachten dat individuele begeleiding waardevol zou zijn, maar dan wél van een vertrouwd gezicht. Als je dementie hebt, is alles tenslotte al zo verwarrend. We hebben onderzocht of medewerkers die al voor het huishouden of de basiszorg bij cliënten over de vloer kwamen, langer zouden kunnen blijven. Zo combineren we meerdere taken in één zorgmoment met minder verschillende gezichten, en is er ook tijd voor wat gezelligheid en nabijheid. We merken dat er echt behoefte is aan deze vorm van zorg, maar tot nu toe werd die altijd buiten ActiVite gezocht. Dat we dit product nu zelf kunnen bieden voor cliënten met een Wlz-indicatie en op particuliere basis, is iets waar ik heel blij mee ben. Dit is niet alleen goed voor de cliënt, maar ook voor onze medewerkers: voor hen kan dit werk een mooie, nieuwe stap zijn in hun loopbaan bij ActiVite.”

Netwerk

“Naast al deze activiteiten nemen we onze rol in de regio ook heel serieus. Behalve met het Expertisecentrum Dementie zetten we ons ook in andere netwerken in de regio heel actief in, om de zorg voor mensen met dementie zo goed mogelijk te krijgen. We stellen steeds de vraag aan onszelf en anderen; wat gaat er goed, wat kan er beter? Daarbij hebben we voortdurend aandacht voor de klantgroep en de klantreis, en leggen we ons toe op kwaliteitsverbetering van de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de hele regio.”