Dit is samen: samen kom je tot betere oplossingen

Omdat we al jaren intensief samenwerken met ActiVite, zijn de lijntjes kort.

Senior zorginkopers Hein Tacken en Marvin Slik van Zorg en Zekerheid zijn het erover eens: de rol van ActiVite in de regionale samenwerking is groot. Maar ook over de samenwerking tussen Zorg en Zekerheid en ActiVite zijn ze enthousiast: “Als we met elkaar sparren, komt er altijd iets goeds uit.”

Samen is een van onze kernwaarden
We doen het met elkaar; al onze medewerkers, cliënten, bewoners, hun omgeving en relevante partners.

Marvin: “Een aantal jaar geleden was vraag en aanbod van zorg in de regio Zuid-Holland Noord goed in balans. De meeste zorgorganisaties redden zich toen prima. Geleidelijk aan ontstond kregen deze organisaties echter allemaal te maken met hetzelfde probleem: het toenemende tekort aan personeel. Tijdens de coronapandemie werd duidelijk dat samenwerken in de regio geen keuze meer was, maar een must. Zo gingen de zorgorganisaties gezamenlijk Covid-afdelingen opzetten. Dat heeft de samenwerking in de regio op bestuurlijk niveau echt een boost gegeven.”

Acute ongeplande nachtzorg
Hein weet nog wel een ander voorbeeld van goede samenwerking: de acute ongeplande nachtzorg. “Voorheen had iedere zorgorganisatie eigen medewerkers voor de nacht. Sinds 2021 werkt ActiVite samen met vier andere VVT-organisaties om goede acute ongeplande nachtzorg in de regio te verlenen. Het optuigen van een nieuw proces en het bouwen van één nachtteam van medewerkers die afkomstig zijn van de verschillende zorgorganisaties had nog best wat voeten in aarde. ActiVite was in dit traject een van de kartrekkers. Zorg en Zekerheid was een groot voorstander van dit project. We hebben in overleg met de zorgorganisaties toen de financiering van de nachtzorg aangepast. Ook dat heeft bijgedragen aan het slagen van dit project. Nu draait de acute ongeplande nachtzorg in deze regio zo goed, dat er vanuit het hele land wordt gekeken naar hoe we dat hier doen.”

Constructieve feedback
Marvin herkent de constructieve houding van ActiVite goed: “Je kunt als zorgverzekeraar veel bedenken, maar je wilt ook dat het werkbaar is in de praktijk. Omdat we al jaren intensief samenwerken met ActiVite, zijn de lijntjes kort. Als we willen weten of iets kan, dan is een telefoontje is zo gepleegd. We krijgen dan inhoudelijk constructieve antwoorden op onze vragen of ideeën. Als we met elkaar sparren, komt er altijd iets goeds uit. Wat ik mooi vind, is dat het bij ActiVite bespreekbaar is om bijvoorbeeld werkzaamheden in een gebied over te nemen of juist over te laten aan een ander om zo te komen tot een efficiëntere organisatie van zorg in de regio. Daardoor groeit ook bij andere organisaties de bereidheid om samen te werken. Daardoor kom je samen tot betere oplossingen.”

Innoveren
Hein: “Iedereen realiseert zich dat we in te weinig medewerkers hebben om aan de toenemende zorgvraag te voldoen. Het tekort aan personeel is inmiddels haast een grotere uitdaging geworden dan de financiering van de zorg. Maar ook als het om geld gaat, vinden Zorg en Zekerheid en ActiVite elkaar. Bijvoorbeeld in het plan om uit te gaan van een maandtarief per cliënt in plaats betaling op uurbasis. De gesprekken over de totstandkoming van het maandtarief waren best spannend. Door de openheid die er onderling is, zijn we daar goed uitgekomen.” Marvin vult aan: “ActiVite was een van de eersten die het werken met een maandtarief wilde onderzoeken. Met dat bedrag kan een zorgorganisatie zelf keuzes maken om het goede te doen voor een cliënt. Lever je bepaalde zorg aan huis, zet je technologie in, ga je een cliënt zelfredzamer maken, wil je iemand meer sociale verbinding laten ervaren? In dat tarief zit ook ruimte voor innovatie, om nieuwe dingen uit te proberen. Er mag dan ook iets mislukken, zonder dat het een zorgorganisatie direct veel geld kost.”

Rol van betekenis
Hein: “ActiVite heeft vanwege haar omvang ook de schaal en de expertise om zich bezig te houden met innovatie. De kennis die ActiVite opdoet met pilots die ze uitvoert kan weer breed gedeeld worden in de regio. Daar hebben de kleinere zorgorganisaties baat bij, want die hoeven dan zelf niet meer te experimenteren en het wiel opnieuw uit te vinden. Nu de samenwerking in de regio goed loopt, is het momentum daar om nieuwe stappen te zetten op het vlak van onder andere centrale coördinatie in de wijk, kwetsbare ouderen en aansluiting op de eerstelijnszorg. Ook hier heeft ActiVite een rol van betekenis in. De professionaliteit en schaal van ActiVite dragen zeker bij aan verdere samenwerking in de regio én met Zorg en Zekerheid.”