Eerste HBO-V’er afgestudeerd via WVO met onderzoek naar skin tears

15 februari 2023

Francisca Krook-Bouwmeester heeft als eerste de HBO-V studie via Waarde-vol Onderwijs (WVO) op Hogeschool Windesheim afgerond. En daar zijn we enorm trots op! Waarom koos Francisca voor de route als zij-instromer? En hoe heeft zij deze opleiding ervaren? ‘De vrijheid is fantastisch, maar je moet wel stevig in je schoenen staan.’

Van de farma naar de zorg  
‘Ik heb Biologie & Research gestudeerd en ben daarna aan de slag gegaan in de farmaceutische industrie. Tussendoor heb ik nog een poosje bij de marine gezeten, waar ik een medische functie had. Dat beviel me goed. Eenmaal terug in het burgerleven heb ik me aangemeld bij het Rode Kruis. Daar kreeg ik een ‘high level’ EHBO-cursus en was ik vrijwilliger bij diverse evenementen. Ik was intussen weer aan de slag bij een farmaceutisch bedrijf, maar ik bleef dat gevoel houden dat ik met mensen wilde werken, dat ik mensen wilde helpen. Toen ben ik gaan rondkijken wat de mogelijkheden waren om als zij-instromer de zorg in te gaan.’

Betaald werken en leren
‘De thuiszorg kwam daarbij al gauw naar boven. Hier kun je, in tegenstelling tot het ziekenhuis, betaald leren en werken. Dat vond ik handig, want de hypotheek moest immers ook betaald worden. Ik heb me georiënteerd bij verschillende organisaties. ActiVite kwam daarbij positief naar voren. Ik kreeg het gevoel dat ik hier echt een kans kreeg om mezelf te ontwikkelen. En dat bleek ook zo te zijn: ActiVite heeft echt in me geïnvesteerd. Ik wilde bijvoorbeeld al na twee weken meelopen met de verpleegkundige. Ik heb toen eigenhandig een rooster gemaakt om dat mogelijk te maken zodat ik én met de verzorgende én met de verpleegkundige mee kon. Na een half jaar ben ik al verpleegkundige routes gaan doen. Dat kon en mocht allemaal, maar je moet wel zelf in actie komen en stevig in je schoenen staan.’

Even schakelen
‘Het concept van Waarde-vol Onderwijs is dat je leert in je eigen tempo. Je hebt acht modules en je bepaalt zelf wanneer je die doet. Ik koos telkens voor de module die paste bij wat ik op dat moment aan het doen was in de praktijk, bijvoorbeeld indiceren. Dan koppelde ik daar gelijk mijn opdracht aan. Dat werkte heel efficiënt. Die vrijheid om zelf te bepalen wat je wanneer gaat doen, moet je wel aankunnen. Anders ga je al snel achterlopen. Het merendeel van de opleiding is namelijk zelfstudie en er is weinig structuur. Dat was voor sommige medestudenten wel schakelen. Ook binnen ActiVite was het wennen aan het concept van de opleiding. Ik draaide in mijn eerste jaar bijvoorbeeld de COVID-unit in Groenhoven. ‘Maar je bent toch pas eerstejaars, kun je dat aan?’ Ja dus, want ik was qua studievoortgang al in mijn tweede jaar en ik voelde me door alle praktijkervaring bekwaam genoeg om het werk te doen. En het ging me ook echt goed af.’

Onderzoek naar skin tears
‘Mijn afstudeeronderzoek ging over het voorkomen van skin tears (huidscheuring) binnen de thuiszorg. De conclusie was dat, doordat skin tears niet altijd herkend worden en niet worden gezien als risicovolle wond, het risico groeit dat een skin tear ontstaat en dat zich ontwikkelt tot een complexe wond. Een van de preventieve interventies is het inzetten van de skin tear checklist. Hierbij stel je tijdens de intake korte vragen over onder andere de hydratatie van de huid, hoeveel de cliënt drinkt en het gebruik van medicatie die het risico van skin tears kan verhogen. Een andere interventie is het bespreken van casuïstiek tijdens de teamvergadering, waarbij je gezamenlijk interventies bedenkt om de situatie te verbeteren. Op deze manier wordt dit probleem zowel top down als bottom up behandeld en goed ingekapseld.’ 

Aanrader
‘Mij is het zij-instromer zijn goed bevallen en de manier van leren via Waarde-vol Onderwijs past bij mij. Ik had een fijne werkbegeleider die zelfstandigheid stimuleerde en ik heb me geen seconde ‘leerling’ gevoeld. Door de combinatie van volle routes draaien en studeren kan de druk wel hoog worden. Dan moet je ervoor waken dat je niet overloopt. Je moet dus goed je grenzen bepalen en die ook durven aangeven. Als je dat doet en je kunt de mate van zelfstandigheid goed aan, dan is deze HBO-V opleiding in de thuiszorg echt een aanrader. De opleiding heeft mij enorm veel waardevolle ervaring opgeleverd, van ADL tot complexe wondzorg en palliatieve zorg. Hier kun je alle kanten mee op in de zorg.’ 

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15