Wondzorg

Specialistische behandeling van (complexe) wonden thuis

Een wond hebben kan vervelend, belastend en bepalend zijn voor uw kwaliteit van leven. ActiVite biedt daarom specialistische wondzorg thuis. Onze wondspecialisten zoeken samen met u naar de best mogelijke behandeling thuis, die goed aansluit bij uw wensen en behoeften.

Contact
Heeft u een vraag voor onze wondspecialisten?

Onze specialistische wondzorg thuis is er voor alle soorten wonden: van een ‘eenvoudige’ schaafwond tot een zeer complexe, langdurige wond. In het bijzonder wanneer u een wond heeft die lastig geneest, bent u bij ActiVite aan het beste adres. We richten ons daarbij op herstel van de wond en proberen chronische klachten te voorkomen.

Specialisten

Het team van wondspecialisten bestaat uit wondverpleegkundigen, wondconsulenten en verpleegkundig specialisten. Zij hebben specifieke kennis over verschillende soorten wonden en hoe die genezen. De wondspecialisten komen bij u thuis. Daardoor kunnen zij een goede inschatting maken van de gehele situatie. Ook achterliggende oorzaken zijn namelijk belangrijk voor een juiste behandeling. De specialisten geven bovendien advies over veiligheid en hygiëne en laten zien welke hulpmiddelen of materialen u kunnen helpen.

Waarom wondzorg?
Met de complexe wondzorg van ActiVite hebben we de juiste expertise in huis om iedereen de professionele zorg en aandacht te geven die nodig is.

Samenwerken

Bij ActiVite weten we dat we het beste resultaat boeken als we samenwerken. Dat doen we met u en uw omgeving, met onze collega’s en met andere (zorg)partijen. Daarom investeren we ook in een sterke ketensamenwerking, waarbij verschillende zorgverleners samenwerken aan hetzelfde doel. Zo werken we nauw samen met huisartsen in de regio, ziekenhuizen waaronder het Alrijne Ziekenhuis en het LUMC, apotheken, hulpmiddelenleveranciers, wijkverpleging en (para)medici op het gebied van de zorg voor uw wond. We zorgen voor een tijdige en juiste afstemming tussen al die verschillende partijen. Daardoor kunnen we passende, professionele wondzorg en ondersteuning garanderen.

Veelgestelde vragen
Wat wilt u weten over wondzorg?
Hoe gaan de wondspecialisten te werk?
De wondspecialist beoordeelt uw wond en eventuele onderliggende ziektebeelden. Samen met u, eventuele mantelzorgers en uw omgeving stelt de wondspecialist hierna een wondbehandelplan op. Daarin nemen we alle factoren mee die belangrijk zijn voor uw specifieke situatie. Daarnaast stellen we in dat plan onze gezamenlijke doelen vast. Onze wondspecialist coördineert de zorg en is verantwoordelijk voor:
  • -Het bewaken van de vorderingen in uw genezing.
  • -Het maken van afspraken met alle betrokken partijen (zoals uw huisarts en het ziekenhuis).
  • -Zorgen dat uw genezing zo voorspoedig mogelijk verloopt.
Dankzij het elektronisch registratiesysteem kunnen alle betrokken professionals hun bevindingen noteren en krijgen ze zicht op uw volledige behandel- en verpleegplan. Zo kunnen we goed en effectief samenwerken met alle betrokkenen.
Met welke partijen werkt ActiVite samen binnen wondzorg?
ActiVite werkt nauw samen met de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek, medisch speciaalzaken, wijkverpleging en (para)medici op het gebied van wondzorg. We versterken deze samenwerkingsverbanden door duidelijke afspraken te maken. Daarnaast verbinden we ook paramedische disciplines aan deze samenwerking. ActiVite participeert ook in regionale projecten om het wondzorg-proces te verbeteren. Zo hebben we in Alphen a/d Rijn een nauwe samenwerking met de huisartsen en werken we met het Alrijne Ziekenhuis aan een virtueel wondcentrum.
Wat kost wondzorg?
Wondzorg valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), uw zorgverzekeraar vergoedt dus de kosten. U heeft wel een indicatie nodig, dat is een verwijzing vanuit een medisch specialist of huisarts. Ook verbandmiddelen worden in de meeste gevallen door de zorgverzekeraar vergoed.
Welke wonden komen in aanmerking voor wondzorg van ActiVite?
Alle wonden kunnen door onze wondspecialist behandeld worden. ActiVite is echter gespecialiseerd in complexe wondzorg. Een complexe wond is een wond die niet uit zichzelf dichtgaat. Zo’n wond is vaak erg pijnlijk en vraagt een intensieve verzorging. We zeggen dan dat de wond een ‘verstoorde genezingstendens’ heeft, door verschillende factoren.