Extra uren mantelzorgondersteuning in gemeente Noordwijk

28 april 2021

Voor veel mantelzorgers betekent de coronacrisis een extra belasting in de zorg voor een naaste. Door de crisis doen zorgvragers vaker een beroep op hun mantelzorgers. Daarom is het belangrijk dat ze deze zorg af en toe kunnen overdragen aan een ander.

De Zorgpauze is een vorm van respijtzorg en is bestemd voor mensen die langdurig voor een naaste zorgen. Soms is het belangrijk om deze zorg even aan een ander over te dragen en een pauze te nemen. De Zorgpauze biedt deze mogelijkheid, zo kunnen mantelzorgers de zorg voor bijvoorbeeld een zieke partner langer volhouden.

Ook gemeentes merken dat er in deze periode extra vraag is naar een Zorgpauze. Zo stelt de gemeente Noordwijk voor 2021 € 65.000 extra beschikbaar om mantelzorgers te ontlasten. Dit bedrag wordt ingezet om het aantal uren voor de Zorgpauze uit te breiden. Deze extra uren zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 beschikbaar. Zo kunnen Noordwijkse cliënten van ActiVite die bijvoorbeeld Hulp bij het Huishouden krijgen, daar tijdelijk extra uren voor vergoed krijgen. Neem voor meer informatie contact op met de mantelzorgconsulent van uw gemeente.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15