Geestelijke verzorging

Zowel in de intramurale als de extramurale setting zet ActiVite Geestelijk Verzorgers in. Zij kunnen een gesprekspartner zijn voor cliënten en hun familie, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Veranderingen in iemands gezondheid kunnen namelijk grote invloed hebben op iemands leven.

Contact
In de thuissituatie: Paul Goossens

Wanneer cliënten voor moeilijke beslissingen komen te staan, gaan ze meer nadenken over de betekenis van het leven. Soms willen zij dan hun hart luchten, of hebben zij behoefte aan een gebed of ritueel. Geestelijk verzorgers begeleiden ook mensen die niet lang meer te leven hebben. Zij bieden steun en een luisterend oor. Met de geestelijk verzorger kan de cliënt stilstaan bij het naderende afscheid, met hun familie en andere naasten, bijvoorbeeld als er nog dingen uitgesproken moeten worden. Onze geestelijk verzorger kan deze gesprekken begeleiden.

Wanneer u voor een cliënt in de thuissituatie hulp van de Geestelijk Verzorger in wilt schakelen, kunt u contact opnemen met Paul Goossens.