Hartelijk welkom! onderzoekt de overgang van thuiszorg naar verpleeghuiszorg

04 augustus 2022

Dit jaar is voor ActiVite een mijlpaal op het vlak van wetenschappelijk onderzoek. Voor het eerst hebben we een onderzoek volledig zelf geïnitieerd en zijn we bezig met de uitvoering. Programmamanager Marijke van Haeften is trots: “Wetenschappelijk onderzoek krijgt momenteel steeds meer aandacht bij ActiVite en we doen al aan verschillende onderzoeken mee, wat prachtige resultaten oplevert. Maar zo’n onderzoek zelf vanaf de allereerste start op poten zetten, is nieuw voor ons.”

Het onderzoek waar Marijke naar verwijst, heet ‘Hartelijk Welkom!’ Marijke: “Het doel is om de overgang van thuis naar het verpleeghuis voor cliënten en mantelzorgers te verbeteren. Ondanks dat ActiVite zowel thuiszorg als verpleeghuiszorg biedt, merken we in de praktijk dat er veel informatie en kennis verloren gaat als iemand -zelfs binnen dezelfde zorgorganisatie- in een verpleeghuis wordt opgenomen. Dat is jammer.”

Beter overdragen

“In het onderzoek gaan we ons met name richten hoe we de overdracht beter kunnen doen en hoe we de mantelzorger in dat proces beter kunnen ondersteunen. Want zowel een betere informatieoverdracht als meer passende mantelzorgondersteuning komt uiteindelijk ten goede aan de cliënt. Cliënten worden beter gekend en dus kunnen we sneller en passender aansluiten op hun persoonlijke wensen en behoeften. Voor de mantelzorger is een opname ook een ingrijpend proces, betere ondersteuning kan hen helpen in hun rouwproces en bij alle praktische zaken die er geregeld moeten worden.”

Actieonderzoek

“Als onderzoeksvorm kozen we voor actieonderzoek, dat past bij de cultuur van ActiVite. Bij deze vorm begin je niet met een uitgebreide studie achter de computer, maar ga je snel over tot actie. In cycli werk je aan het onderzoek, wat je tussentijds steeds evalueert.”

Langzaam proces

De werkvorm was dus snel gekozen, maar de start van het onderzoek liet nog even op zich wachten. “In 2021 zijn we in Rietveld gestart met een pilot, dat was nog uit eigen gelden. Vervolgens hebben we bij ZonMw subsidie aangevraagd om dit grootster te kunnen uitrollen, met een regionale aanpak waar ook andere zorgorganisaties bij betrokken zouden zijn. Dat is een lang proces met verschillende stappen. Uiteindelijk kregen we eind 2021 te horen dat onze aanvraag werd gehonoreerd en gaan we dit jaar van start met het VUmc en LUMC, zorgorganisaties Topaz en Marente, samenwerkingspartners Transmuralis, Zorg en Zekerheid en de gemeente Leiden.”

Aan de slag

“Mensen die de afgelopen maanden in locatie Rietveld zijn opgenomen en hun mantelzorgers, werden na twee en zes weken geïnterviewd. Hen hadden we gevraagd hoe zij de overgang van thuiszorg naar verpleeghuiszorg ervaren hebben. Dat is grondig verwerkt en in het actieteam besproken. Momenteel zitten we in de fase van het co-creëren van een nieuwe werkwijze. Bij deze vorm van onderzoek doen, is het gebruikelijk dat de professionals bedenken wat we gaan doen. Dat zijn in dit geval dus de verzorgenden, verpleegkundigen, mantelzorgers, casemanagers en de begeleiders van de Ontmoetingscentra. Samen komen zij ongetwijfeld met bruikbare inzichten en werkwijzen. Ik ben heel benieuwd wat er uit dit onderzoek gaat komen en ben enthousiast over hoe dit de zorg gaat verbeteren!”

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15