Het belang van hygiëne en infectiepreventie

04 oktober 2022

Als er iets is dat corona ons heeft gebrácht, dan is het de hernieuwde focus in de zorg voor infectiepreventie. Kwaliteitsfunctionaris Dorine Kuijpers: “Iedereen doet zijn best. Maar op het gebied van bewustwording van infectiegevaar valt wel winst te behalen.”

Met Dorine heeft ActiVite als eerste VVT-organisatie in West-Nederland een eigen Deskundige Infectiepreventie. “Door corona zijn we als VVT- sector eigenlijk gedwongen om nog meer aandacht aan hygiëne en infectiepreventie te besteden. In mijn studie leerde ik veel over bacteriën en virussen, hoe die zich van mens tot mens verspreiden. Wat kunnen we doen in ons handelen en met beschermende middelen om dit tegen te gaan? Het gaat daarbij niet alleen over handhygiëne, maar bijvoorbeeld ook over schoonmaak, de inrichting van onze gebouwen en wat we kunnen doen om een uitbraak met een infectieziekte te beperken.”

Terugblik

“In de praktijk heb ik me in 2021 veel bezig gehouden met corona. Alle protocollen moesten regelmatig worden aangepast, de infectiepreventiekaart is geupdate en we hebben gekeken welke schoonmaakactiviteiten er nodig waren en met welke middelen. We hebben op verschillende locaties meegelopen met medewerkers en daarbij gelijk ondersteund op punten waar dat gewenst was. Daarnaast hebben we op elke verpleeghuislocatie en in iedere thuiszorgregio een aandachtsvelder hygiëne en infectiepreventie benoemd. Deze collega’s hebben een opleiding gehad speciaal voor contactpersonen hygiëne en infectiepreventie en ze hebben een kort lijntje met mij. Zo ontvang ik veel signalen van wat er op de werkvloer speelt.”

Corona in de praktijk

“Als er een uitbraak van corona was, ging ik in afstemming met het team naar desbetreffende locatie. Dan keek ik met ze mee: wat gebeurt hier, wat werkt hier wel en wat werkt hier niet? Je moet je voorstellen dat je in zo’n situatie altijd maatwerk moet leveren. Het protocol is hierbij het uitgangspunt, hoe we het graag zouden willen zien. Maar je moet ook oog hebben voor andere zaken: hoe gaat het bijvoorbeeld met je collega’s? En als er extra schoongemaakt moet worden, heb je daar dan de mensen voor? In zo’n geval botst het collectieve belang ook wel eens met het individuele belang. Wat krijgt voorrang: het risico op besmetting verkleinen of de kwaliteit van leven van de bewoner? Het was niet altijd makkelijk om hier de juiste afweging in te maken.”

Lange adem

“Infectiepreventie gaat toch vooral om bewustwording bij collega’s creëren. Dus houden we medewerkers een spiegel voor, frissen we kennis op en maken de protocollen zo praktisch mogelijk. Zodat het uiteindelijk aansluit bij de praktijk en zó in hun systeem zit dat het vanzelf gaat. Dáár willen we naartoe. De afgelopen tijd hebben we daar belangrijke stappen in gezet.”

De Infectiepreventieweek (10-17 oktober) is een manier om extra aandacht aan dit belangrijke onderwerp te geven.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15