Inzet Medido enorm gegroeid

20 september 2022

Eén van de taken van de wijkverpleging is ervoor zorgen dat cliënten hun medicijnen op tijd krijgen. Op zich geen lastige taak, maar wel een met een grote verantwoordelijkheid en een handeling die heel vaak terugkomt. Intensief voor de cliënt, én voor het wijkteam. Technologische innovaties als de Medido kunnen dan een groot verschil maken.

De Medido is een apparaat dat op een ingestelde tijd medicijnen distribueert. De cliënt hoeft alleen nog op de knop te drukken als het alarm gaat. Doet hij of zij dat niet, dan krijgt ActiVite een melding.

Minder zorg

“Het is echt een prachtig product,” vertelt Nicole Hoogenboom, Coördinator Medido bij ActiVite. “Doordat cliënten niet afhankelijk zijn van de zorg, kunnen ze veel meer regie over hun eigen leven houden.” Wijkverpleegkundige Suzanne Witteman: “Mensen die op vaste tijdstippen hun medicatie moeten krijgen, kunnen door de regelmaat van de Medido een betere bloedspiegel opbouwen. Daardoor hebben die medicijnen meer effect op het ziektebeeld en dat is echt gezondheidswinst.”

Groei

Deze techniek is niet nieuw. Nicole: “Wij werken al meer dan acht jaar met de Medido en het aantal cliënten dat er gebruik van maakte bleef in die tijd min of meer gelijk. In 2021 zagen we dat aantal enorm groeien, doordat een aantal zaken bij elkaar kwam. Allereerst corona; dat maakte dat cliënten minder graag mensen over de vloer kregen. Tel daarbij op dat cliënten digitaal steeds vaardiger worden, dat neemt ook drempels weg.” Ook de invoering van de nieuwe medicatie-app bij ActiVite speelde mee. Suzanne: “Door die app hebben we meer dan ooit inzicht in welke cliënt welke medicatie gebruikt en waarom. Daardoor zien we nu ook beter wie in aanmerking zouden kunnen komen voor dit soort zorg.”

Ambassadeurs

De grootste aanjager van het gebruik van de Medido is misschien wel de inzet van ambassadeurs bij ActiVite. Nicole: “We hebben medewerkers opgeleid om hun eigen teams te trainen bij de inzet van deze techniek. Want als medewerkers onvoldoende vertrouwd zijn met het product, zullen ze het ook niet zo snel aandragen bij een cliënt.” Stuwende kracht onder deze ontwikkeling is uiteraard ook het personeelstekort in de zorg. Nicole: “Cliënten hebben hun medicatie vaak nodig op een spitstijd, bijvoorbeeld rondom het eten of voor het slapen gaan. Juist rond dat tijdstip hebben andere cliënten ook zorg nodig.” Suzanne: “Het scheelt enorm als je er niet helemaal heen hoeft te rijden maar de cliënt op afstand kunt helpen. Omdat we weten dat er minder personeel zal zijn de komende jaren, denk ik dat je dit soort dingen echt nodig hebt om zorg te kunnen blijven bieden.”

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15