Wat doet isolatie met mensen met dementie?

19 april 2021

ActiVite is partner in het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH). Via wetenschappelijk onderzoek in samenwerkingsverband met het LUMC en ouderenzorginstellingen in Zuid-Holland, verbeteren we zo de ouderenzorg in verpleeg- en verzorgingshuizen. Een van de onderzoeken van UNC-ZH is ISOLATE. Het project onderzoekt de impact van sociale isolatie ten gevolge van COVID-19 in het verpleeghuis en de thuissituatie voor mensen met dementie.

Door de COVID-19 pandemiemaatregelen is zorg voor mensen met dementie vaak aangepast, nemen zij geen of minder deel meer aan sociale activiteiten en krijgen zij geen of minder bezoek. Dit vergroot de kans op eenzaamheid. Dergelijke maatregelen zijn moeilijk te begrijpen en kunnen daarom leiden tot extra onbegrepen gedrag, agressie of dwaalgedrag. Doordat de sociale steun voor mantelzorgers minder is, kan de belasting voor hen toenemen. Voor zorgmedewerkers geldt dat zij nu niet de zorg kunnen leveren die zij gewend zijn. Zij moeten handelingen aanpassen om de fysieke afstandsregels in acht te nemen en werken veelal met persoonlijke beschermingsmiddelen die communicatie en zorg bemoeilijken. Dit alles vraagt veel van mantelzorgers en zorgmedewerkers, en heeft invloed op zorg en sociaal welzijn van mensen met dementie. 

Op 21 juni van 15.30 uur tot 17.30 uur is er een online symposium over het ISOLATE-onderzoek en meer COVID-19 onderzoek, met introductie door Wilco Achterberg.

Over de onderzoeken:

  • CovId-19 en SOciale isoLATie in de dEmentiezorg (ISOLATE): Impact en behoeften van mensen met dementie, mantelzorgers en zorgmedewerkers (Mandy Visser)
  • Corona-onderzoek Verpleeghuizen: Isolatiemaatregelen en veranderingen in routines – corona crisisteams in 41 verpleeghuisorganisaties (Lisa van Tol)
  • Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 in verpleeghuizen vanuit het perspectief van bewoners, naasten en vrijwilligers (Onderzoekers Tilburg University, KU Leuven, UMCG)
  • EU-COGER studie – Herstel en zorgaanbod in de geriatrische revalidatie na COVID-19 (Miriam Haaksma)
  • COVID-19 in het verpleeghuis, impact op palliatieve zorg (Maartje Klapwijk)
Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15