Schrijf ook geschiedenis in de zorg!

We willen je graag leren kennen!

De zorg kent een lange geschiedenis van helden. Van mensen die alles op alles zetten om hun zieke medemens verder te helpen. Pas jij daartussen? We willen je graag leren kennen! Of je nou al een volleerd verpleegkundige bent, of nog geen enkel diploma hebt: bij ActiVite helpen we je verder.

Liever face-to-face?
Plan een date met Ageeth!

Florence Nightingale (1820-1910)

Oermoeder van de moderne zorg

Florence Nightingale is overal ter wereld hét symbool voor ons vak. In een tijd waarin de ziekenverzorging nog weinig voorstelde en van vrouwen werd verwacht dat ze zouden trouwen en kinderen zouden krijgen, koos Florence al met hart en ziel voor de zorg. Tijdens de Krimoorlog vraagt de minister haar om de Engelse troepen in Turkije te gaan verzorgen. Ze verzamelt 38 verpleegkundigen en weet in de ravage die ze aantreft het sterftecijfer terug te brengen van veertig naar twee procent. Na terugkomst schrijft ze het boek dat jarenlang hét handboek voor de verpleegkundige zal blijven en staat ze aan de wieg van de eerste verpleegstersschool in Engeland. Wát een powervrouw!

Lientje de Bussy (1858-1937)

Grondlegger van de thuiszorg

Lientje de Bussy kwam net als Florence Nightingale uit een gegoede familie. Dames uit die kringen werden niet geacht buiten de deur te werken, en de droom van Lientje om verpleegkundige te worden, leek in eerste instantie dan ook niet haalbaar. Wat wél mocht, was leerkracht worden, waarvoor Lientje naar Groot-Brittanië gaat. Eenmaal terug is ze vastberaden: verpleegkunde is haar vak. Ze wordt opgeleid in Schotland volgens de principes van Florence Nightingale en heeft bij terugkomst een duidelijk doel voor ogen: professionalisering van de zorg in Nederland met de kennis die ze in het buitenland heeft opgedaan. De thuiszorg ziet ze als onmisbaar onderdeel van die professionalisering. Dat zijn wij natuurlijk volledig met haar eens!

Louis Pasteur (1867-1934)

Baanbrekend onderzoeker in de medische wetenschap

Louis Pasteur deed als scheikundige en bioloog onder andere onderzoek naar ziekten. Hij ontdekte dat veel ziekten worden veroorzaakt door bacteriën. Deze ontdekking zorgde er uiteindelijk voor dat, op zijn initiatief, het eerste vaccin werd ontwikkeld. Pasteur introduceerde dankzij deze kennis ook nieuwe concepten als het steriliseren van instrumenten en wondverbanden. Kennis waar we vandaag de dag nog steeds dankbaar gebruik van maken. Dat maakt Pasteurs ontdekking tot een van de grootste in de medische geschiedenis.

Aandachtsvelders Jolanda en Naoual op de werkvloer

De zorgprofessionals van ActiVite (2009-heden)

Liefdevolle zorg van een hoog niveau

Vandaag de dag is het niveau van verpleegkundigen in Nederland ongekend hoog. Verpleegkundigen kiezen met hart en ziel voor hun vak en maken het ook in tijden van vergrijzing mogelijk dat ouderen de beste zorg krijgen. Bij ActiVite kun je alle kanten van dit prachtige vak leren kennen: van helpende tot verpleegkundige, van de thuiszorg tot het verpleeghuis, op een somatische afdeling of bij de psycho-geriatrie, op flexibele basis of met een vast contract. We willen jou graag leren kennen en zo ontdekken wat jou nog weerhoudt van het volgen van je droom.

Zora (2014-?)

Robot die de zorg ook in de toekomst mogelijk blijft maken

Zora (Zorg Ouderen Revalidatie en Animatie) is een 57 centimeter grote programmeerbare, humanoïde zorgrobot, die ook nu al met regelmaat wordt ingezet. Niet voor echte zorgtaken, maar wel voor bijvoorbeeld spelletjes, voorlezen en bewegingsoefeningen. Juist taken die vaak terugkomen, zoals het dagmenu voorlezen, kan Zora goed overnemen.

Zora is een van de vele robots die worden ingezet om zorgtaken over te nemen. Niet allemaal zien ze eruit als een mens: zo zijn er robots in de vorm van een dier voor gezelschap, of in de vorm van een rollator. Al dit soort technische oplossingen die in de zorg worden ingezet, vallen onder de verzamelnaam Ehealth. Bij ActiVite maken we bijvoorbeeld steeds vaker gebruik van de Medido, een automatische medicatiedispenser. De verwachting is dat er in de toekomst meer Ehealth-toepassingen nodig zijn om de zorg voor iedereen beschikbaar te houden.

Laat je gegevens achter en wij bellen je terug

Niet alleen voor thuiszorg, verpleeghuiszorg of hulp bij het huishouden. Je kunt bijvoorbeeld ook als vrijwilliger bij ons aan de slag.