Met lef, openheid en vertrouwen werken aan de transitie in de zorg

17 augustus 2023

Esther Peters is vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van ActiVite. De RvT houdt het klassieke toezicht op onder andere hoe de organisatie wordt bestuurd, de financiën, de kwaliteit van zorg en de tevredenheid van medewerkers. Ook is de raad werkgever van de Raad van Bestuur. ‘Naast dit alles willen we ook een goede sparringpartner en klankbord zijn.’

“2022 was het jaar van beweging. Samen met de medewerkers, CCR, OR en de RvT is er een nieuwe missie en visie geformuleerd die samen met de bijbehorende kernwaarden en strategie de nieuwe koers vormt voor ActiVite. Ook zijn er in 2022 drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht geworven. Dit heeft geleid tot een team dat qua achtergrond, ervaring en type personen past bij de opgave waar ActiVite voor staat.

Grote opgave

En die opgave is groot. Want in de zorg moet steeds meer met steeds minder. De uitdaging op de arbeidsmarkt is niet mals, dus we zullen nog slimmer moeten werken om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Bijvoorbeeld door digitalisering. Maar ook de samenwerking met partners wordt nog crucialer. Een ander belangrijk thema is human resources, waarbij ActiVite de medewerker op één zet om goed personeel te behouden. Met de nieuwe leden in de Raad van Toezicht zijn we op volle sterkte om de kritische vriend te zijn die vanuit vertrouwen de juiste vragen stelt en ook sparringpartner voor de Raad van Bestuur is. Een raad die de wind in de rug kan zijn en er tegelijkertijd niet voor terugdeinst om het moedige gesprek aan te gaan.

De organisatie leren kennen

Zelf zit ik sinds 2020 in de Raad van Toezicht en ben dus in coronatijd begonnen. Toen de lockdowns in 2022 opgeheven waren, ben ik aan een verlaat inwerkprogramma begonnen. Ik heb meegelopen met de thuiszorg, verpleeghuizen bezocht en managers van afdelingen zoals HRM en ICT gesproken. Door mee te lopen en de echte gesprekken te voeren heb ik, los van het papier, beter inzicht gekregen in de organisatie en heb ik ActiVite ook beter leren kennen. Vanuit een lerende houding, want ik wil ook oprecht begrijpen wat er speelt en wat er nodig is. Wat mij onder andere opviel was hoe open iedereen was en met hoeveel bevlogenheid, passie en trots mensen bij ActiVite werken. En dat er hard wordt gewerkt en dat de zorgzwaarte toeneemt. Ook zag ik dat er al mooie innovaties zijn gerealiseerd. Dat smaakt naar meer, want innovaties kunnen er onder andere aan bijdragen dat cliënten langer en beter zelfstandig kunnen wonen en dat het werk van onze medewerkers plezieriger wordt. Om verder te kunnen innoveren moet uiteraard de basis op orde zijn. Net als dat het relevant is dat er inzicht is in de cijfers en in consequenties van beleid en handelen, op veel lagen in de organisatie. Over deze en andere onderwerpen zijn we in gesprek met de Raad van Bestuur. Ik voel me bevoorrecht dat ik als lid van de Raad van Toezicht betrokken mag zijn bij het betekenisvolle en maatschappelijk relevante werk van ActiVite.

Een open houding

De transitie in de zorg en binnen ActiVite vraagt wat mij betreft om lef, openheid en vertrouwen. Door open te staan, nieuwsgierig te blijven en het echte gesprek te voeren. Als directeur-bestuurder van NL Space Campus heb ik geleerd hoe belangrijk netwerksamenwerking is en hoeveel je van elkaar kunt leren. En dat het vooral mensenwerk is om een transitie en innovatie te laten slagen.

Flexibel

De koers is bepaald en er is tegelijkertijd veel in beweging. Dat vraagt ook iets van de Raad van Toezicht. We moeten onder andere flexibel zijn. In de wetenschap dat er ook dingen fout kunnen en mogen gaan. Want juist daarin schuilt ook de kans op vernieuwing. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht gaan deze uitdaging met veel vertrouwen tegemoet. Samen met de prachtige organisatie die ActiVite is en samen met onze partners kunnen we deze uitdagende opgave met elkaar aan!”

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15