Nieuwe tools verbeteren zorg dementie op jonge leeftijd

25 september 2023

ActiVite heeft de afgelopen twee jaar met Marente, Transmuralis en Topaz de handen ineengeslagen om de zorg voor jonge mensen met dementie in de regio beter op elkaar af te stemmen. Zij hebben samen onderzocht hoe de zorg nu wordt ervaren door jonge mensen met dementie en mantelzorgers. Het project is inmiddels afgerond en heeft mooie resultaten opgeleverd.

Zo is er een informatielijst voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, casemanagers, huisartsen en hulpverleners ontwikkeld. Ook zijn alle zorg- en welzijnsorganisaties in de regio met expertise dementie op jonge leeftijd in kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een sociale kaart voor de regio Zuid-Holland Noord.

Daarnaast is er onder andere gewerkt aan de verbetering van samenwerking tussen (zorg)professionals en is er specifieke aandacht geweest voor de jonge mantelzorgers. Alle producten die zijn ontstaan vanuit het project, zijn te vinden op de speciale webpagina Dementie op jonge leeftijd van de wegwijzer Dementie Zuid-Holland Noord.

De betrokken partijen zijn blij met de uitkomsten van het project. “De zorg voor mensen met dementie is veelal gebaseerd op mensen met een hoge leeftijd. Als je op jongere leeftijd met dementie wordt geconfronteerd, dan ziet het leven er heel anders uit en zijn de behoeften anders. Dankzij dit project hebben we een mooie stap gezet in het verbeteren van de ondersteuning en zorg voor mensen met dementie op jonge leeftijd. We geven hier de komende tijd een vervolg aan.”

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15