Directioneel van..

Annemijn van Hemel

De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk de zorg voor kwetsbare ouderen is. De bescherming en verzorging van kwetsbare ouderen is niet alleen een zaak van zorgorganisaties, maar van de hele samenleving. Daar kan niemand meer omheen.

Vragen over dit item?
Stel ze gerust!

Vergrijzingsgolf

Hoewel de huidige coronagolven hopelijk komend jaar afnemen en wegebben, blijft de druk op de zorg toenemen. De vergrijzingsgolf zal de komende decennia namelijk aanhouden. Het aantal 65-plussers in Nederland stijgt de komende twintig jaar naar bijna vijf miljoen, het aantal 90-plussers verdrievoudigt naar bijna 350 duizend, het aantal mensen met dementie verdubbelt naar verwachting met ruimschoots de helft tot 330 duizend. Er zijn eenvoudigweg niet genoeg zorgprofessionals beschikbaar om met deze aantallen de zorg te kunnen blijven verlenen zoals we nu doen.

De uitdaging

De toekomst van de ouderenzorg is het grootste maatschappelijke vraagstuk voor de komende twintig jaar, stelt onze brancheorganisatie ActiZ. De toekomst van de zorg voor ouderen enkel blijven zien als een probleem van zorgorganisaties en/of de overheid helpt bepaald niet als je kijkt naar de omvang van de uitdaging waar we als samenleving voor staan. Die uitdaging gaat iedereen aan: jongeren en ouderen.

Innovatie

Ieder mens is uniek. We vinden dan ook dat iedere cliënt en bewoner recht heeft op persoonsgerichte zorg of ondersteuning, met oprechte aandacht voor zijn of haar welbevinden. Onze medewerkers willen we een plezierige en veilige werkomgeving bieden waar je je talenten kunt ontplooien. De kwaliteit van de zorg in Nederland is uitzonderlijk hoog. Dit willen we graag zo houden. Actie is daarom geboden. De zorg moet verder innoveren en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden. Zorgorganisaties hebben hierin een voortrekkersrol. Een vertrouwde positie voor ActiVite. Wij gaan immers al jaren samen met onze cliënten, bewoners, medewerkers, financiers en samenwerkingspartners voor de BESTE zorg.

Inspiratie

ActiVite loopt graag voorop om bij te dragen aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan. Om dat te kunnen doen, moeten we aan de slag met een aantal  belangrijke thema’s, waarmee we onze kracht en maatschappelijke bijdrage vergroten. Met de leden van het MT/CS ‘breed’ verdiepen we ons daarom dit voorjaar in ieder geval in: Samenwerking binnen externe netwerken en ketens, Positieve gezondheid, Wendbaar organiseren, Duurzaam ondernemen, Digitale transformatie én het uitbouwen van onze zorg- en dienstverlening met het Volledig Pakket Thuis. Door elkaar op deze thema’s te inspireren en ze uit te werken naar concrete voornemens, vormen we de bouwstenen voor onze toekomst. Een toekomst van ons allemaal!