Pilot logeerzorg in locatie Noorderbrink van start

20 februari 2024

Locatie Noorderbrink is ActiVites locatie voor cliënten die tijdelijk verblijf nodig hebben. Hier krijgen zij de kans om aan te sterken en helpen we hen zichzelf weer te redden. Met deze ervaring in gedachten is het geen wonder dat de regionale pilot logeerzorg deze maand juist in Noorderbrink van start gaat.

Samen met gemeentes, collega-zorgorganisaties en samenwerkingsverband Transmuralis onderzoeken we de komende twee jaar hoe we cliënten en hun mantelzorgers met logeerzorg kunnen ondersteunen. Via de nieuw gelanceerde website www.logeerzorgzhn.nl kunnen verwijzers, mantelzorgers en cliënten deze tijdelijke zorg aanvragen. 

Wat is logeerzorg?

Logeerzorg geeft mantelzorgers de gelegenheid om de zorg voor hun naaste korte tijd uit handen te geven. Soms is dat nodig omdat de zorg te veel of te zwaar wordt. Ook kan het zijn dat de mantelzorger de zorg tijdelijk niet kan geven door vakantie of omdat hij of zij zelf medische zorg nodig heeft.

Voor wie is logeerzorg bedoeld?

Logeerzorg ZHN is bedoeld voor thuiswonende ouderen in de regio Zuid-Holland Noord die niet zonder verzorging of begeleiding kunnen, met specifieke aandacht voor mensen met dementie. Door van logeerzorg gebruik te maken, kan de mantelzorger even een pauze nemen en de zorg voor zijn of haar naaste met een gerust hart tijdelijk overdragen. Logeerzorg is mogelijk van drie tot maximaal veertien aaneengesloten dagen. Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website. Ook vindt u daar de antwoorden op veel gestelde vragen.

Wat houdt de pilot precies in?

In ActiVites locatie Noorderbrink in Alphen aan den Rijn zijn nu vier plekken beschikbaar voor inwoners uit de hele regio Zuid-Holland Noord. Het is de bedoeling dat er op termijn meer locaties en plekken bij komen. Met deze pilot krijgen we zicht op de vraag vanuit de regio en wat er bij komt kijken om een regionale logeervoorziening te realiseren. De pilot duurt twee jaar en is een initiatief van de regionale projectgroep Respijtzorg, die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders, het zorgkantoor, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en samenwerkingsverband Transmuralis.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15