Pilot met statushouders in Nieuwkoop een dankbaar succes

21 juli 2022

Als je een verblijfsvergunning hebt gekregen en je wilt graag aan het werk, dan is dat niet altijd eenvoudig. Daarom sloegen de gemeente Nieuwkoop, ActiVite en de Sleutelbloem de handen ineen om mensen te begeleiden die interesse hebben in een baan als Hulp bij het Huishouden bij ActiVite. In een speciale pilot kreeg een groep van vier statushouders de kans om zich beter voor te bereiden op deze baan via een speciale ‘opstapcursus’. En met succes! 

Het beroep van Hulp bij het Huishouden omvat veel meer dan alleen schoonmaken. Je komt echt bij mensen achter de voordeur. Hierdoor zie je gedurende een paar uur hoe het gaat met een cliënt. Gaat iemands gezondheid achteruit? Begint iemand zichzelf te verwaarlozen? Dan signaleer je dat. Daarmee speel je een belangrijke rol in iemands welzijn. En natuurlijk is het sociale aspect van belang: een praatje maken en aandacht hebben voor je cliënt is goud waard. 

Over barrières heen

Florine Zandbergen, teammanager Hulp bij het Huishouden bij ActiVite: “Voor een statushouder kan dit werk nog best lastig zijn. Dat begint al bij het vervoer: sommige mensen hebben nog nooit gefietst – en dat moet je wel kunnen om van de ene naar de andere cliënt te komen. Nieuwe medewerkers krijgen bij Actief Plus altijd een introductiecursus. Die bleek vanwege de taalbarrière voor veel statushouders echter moeilijk te volgen. Daarom hebben we voor de instapcursus de introductie opgesplitst in drie verschillende bijeenkomsten. Zo hadden we meer tijd om dingen rustig uit te kunnen leggen. De taalbarrière bemoeilijkt ook het zo belangrijke contact met cliënten. Daar kregen de deelnemers hulp bij van Evalien Muilwijk van de Sleutelbloem, een organisatie die veel werkt met een mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.” 

Extra hulp

Tussen de introductiebijeenkomsten door organiseerde Evalien verschillende themabijeenkomsten. Tijdens die themabijeenkomsten herhaalde zij nog eens wat er besproken was tijdens de introductiebijeenkomst. Maar ze deed nog veel meer. Zo bedacht Evalien rollenspellen waarmee de deelnemers het contact met cliënten konden oefenen. Hoe stel je jezelf voor? Hoe geef je aan dat je bang bent voor honden? Hoe begrijp je de aanwijzingen van een cliënt? Ook leerde ze de deelnemers e-mails schrijven in het Nederlands en liet ze de deelnemers oefenen met schoonmaken bij haar buurvrouw. Omdat deelnemers op de fiets naar de Sleutelbloem kwamen, oefenden ze gelijk met fietsen. 

In alle opzichten geslaagd

Florine: “De instapcursus heeft duidelijk vruchten afgeworpen. Alle vier de deelnemers zijn goed opgeleid en hebben de cursus met goed resultaat afgelegd. Daarmee hebben zij meer kansen op de arbeidsmarkt. Alleen dat is al winst. Twee deelnemers zijn na de instapcursus gestart bij ActiVite. Ja, de instapcursus vergt extra inspanning, maar het levert veel voldoening en dankbaarheid op. Ik zie zeker mogelijkheden voor een vervolg.” 

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15