ReBOZ

Regionale Onplanbare Zorg

Per 1 januari 2021 geven wij gehoor aan de opdracht van VWS om de Regionale Onplanbare Zorg (ReBOZ) uit te voeren. Wij zijn hiervoor kassier en voeren dit samen met 4 andere regionale zorgaanbieders uit voor de zorgregio Zuid Holland Noord.

Innovatie en onderzoek

Door dit regionaal op te pakken hoeft niet meer elke zorgaanbieder in de nacht en weekenden personeel beschikbaar te houden voor de onplanbare zorg. Voor deze beschikbaarheidsfunctie moeten wij evenals wij dat gedaan hebben voor 2021 ook de gelden ophalen bij de zorgverzekeraars. Wij hebben dit al aangekaart in onze eerste inkoopgesprekken voor 2022. De ReBOZ betreft een zogenaamde systeemfunctie. In het convenant wijkverpleging wordt voor de nabije toekomst een andere financiering van de wijkverpleging voorgesteld waar ook andere activiteiten binnen de wijkverpleging als systeemfunctie worden gezien. Daarin wordt genoemd ketenzorg dementie en regiefunctie complexe wondzorg. Bij systeemfuncties verwacht de financier dat dit regionaal wordt opgepakt. Het is aan ons om hier, net zoals bij de ReBOZ, een vooraanstaande rol te gaan vervullen.