Terugblik UNC-ZH Kenniscafé: van thuis naar t(e)huis

21 februari 2024

Op woensdagmiddag 14 februari vond het kenniscafé ‘Van thuis naar t(e)huis plaats bij Zorg en Zekerheid in Leiden. Het kenniscafé werd georganiseerd door ActiVite en Marente, in samenwerking met het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH). Op deze middag werden de aanwezigen geïnformeerd over onderzoeken om de overgang van thuis naar het verpleeghuis beter te laten verlopen, voor zowel bewoner als naasten. 

Hoe verliep de middag? 

Het thema van dit kenniscafé trok een volle en diverse zaal: mensen uit verschillende organisaties, met verschillende functies. Eén groep was het best vertegenwoordigd, namelijk de casemanagers dementie.  

Na een kort welkomstwoord door dagvoorzitter Christa van der Sman (linking pin en geestelijk verzorger bij Marente) en Mari Groenendaal (namens het UNC-ZH), was het woord aan Saskia Duijs van het Amsterdam UMC. Zij benadrukte het belang van praktijkgericht onderzoek in de ouderenzorg en participatie. Saskia benadrukte dat we allemaal een beetje onderzoeker zijn: “Zorgprofessionals zijn de beste onderzoekers, jullie kennis van de praktijk verdient het om gehoord te worden.”  

Twee bijzondere sprekers tijdens het kenniscafé waren mantelzorgers Marleen van ’t Oever en Ko Heijboer. Zij vertelden hun verhaal en ervaring als mantelzorger. Een waardevolle toevoeging met veel inzichten vanuit de informele zorgkant.  

Actieonderzoek overgang van thuis naar tehuis

Marijke ten Haeften (onderzoeker/programmamanager dementie) en Franca Corbeij (onderzoeker/wijkverpleegkundige) van ActiVite praatten over het actieonderzoek ‘Hartelijk Welkom’, een project waarin gekeken wordt hoe de overgang van thuis naar tehuis beter kan. “Het bleek dat er veel laaghangend fruit was. De aanpassingen hoeven niet veel tijd of geld te kosten en de kleine dingen kunnen een groot verschil maken”, aldus Franca. Het onderzoek zit in een afrondende fase: voor de zomer is een implementatie-toolkit beschikbaar die dan voor iedereen vrij te downloaden is.  

Leergemeenschap jonge mensen met dementie

Annette van der Linden (docentonderzoeker van Hogeschool Leiden, team modulair HBO-Verpleegkunde en Lectoraat VIO) vertelde over het onderzoeksproject YD-CAN, waarbij ook werd onderzocht hoe de overgang naar het verpleeghuis beter kan, en dan speciaal voor de groep jongen mensen met dementie. Dit deed zij niet met actieonderzoek, maar door een leergemeenschap samen te stellen met onder andere jonge mensen met dementie, mantelzorgers en verzorgenden. “Uit de gesprekken die we met elkaar voerden kwamen drie pijlers die van belang zijn wanneer iemand verhuist: elkaar ontmoeten, betekenisvolle context en betekenisvolle informatie uitwisselen”, vertelde Annette. De problematiek bij jonge mensen met dementie is anders dan bij mensen die op oudere leeftijd dementie hebben. Het is een stuk complexer en emotioneler, omdat het vaak gaat om mensen met soms nog kinderen thuis en met partners die werken. Het is een veel assertievere groep, die nog veel kunnen en willen. Er is een toolkit beschikbaar voor iedereen: Toolbox Betekenisvolle kennismaking YD-CAN

Nieuwe connecties en samenwerkingen

Na de pauze ging Christa het gesprek aan met de zaal. Er was veel interactie met de aanwezigen: er werden verduidelijkende vragen gesteld, kritische noten gegeven en gekeken naar mogelijkheden. Het was een waardevol kenniscafé waarin nieuwe connecties zijn gemaakt, met wellicht zelfs een begin van mooie nieuwe samenwerkingen. 

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15