Verpleeghuis Noorderbrink pilotlocatie voor logeerzorg in de regio

22 januari 2024

In februari gaat de regionale pilot ‘Logeerzorg ZHN ter ondersteuning van mantelzorgers’ van start. Door gebruik te maken van logeerzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. Vroegtijdige, structurele mantelzorgondersteuning kan overbelasting voorkomen, het langer zelfstandig wonen bevorderen en een beroep op zwaardere zorg uitstellen.  

Voor wie is logeerzorg bedoeld?
Logeerzorg ZHN is bedoeld voor thuiswonende ouderen in de regio Zuid-Holland Noord, met specifieke aandacht voor mensen met dementie. Het is daarbij niet belangrijk of zij al zorg thuis krijgen of zijn aangesloten bij een zorgorganisatie. Gasten kunnen drie tot maximaal veertien dagen komen logeren. De betrokken zorgprofessionals zoals de huisarts, casemanager of wijkverpleegkundige blijven tijdens de logeertijd aangehaakt bij de zorg voor de gast. Zo kunnen mantelzorgers hun naaste met een gerust hart overdragen aan de locatie.

Voor wie is logeerzorg niet bedoeld?
Logeerzorg is niet bedoeld voor mensen die zeer uitgebreide zorg nodig hebben omdat zij bijvoorbeeld dwalen, gedragsproblemen hebben of terminaal ziek zijn. Ook is deze zorg niet bedoeld als wachtlocatie voor een (langdurige) opname of als crisisplaats. Ten slotte is het belangrijk dat bij de gasten respijtzorg op de voorgrond staat (en dus niet revalidatie of crisiszorg).

Wat houdt de pilot in?
Vanaf 15 februari 2024 starten we met vier bedden op pilotlocatie Noorderbrink in Alphen aan den Rijn. Deze locatie biedt de ideale kans om praktijkervaring op te doen, een realistisch beeld te vormen van de vraag naar logeerzorg, te leren van de eerste ervaringen en op basis daarvan het concept door te ontwikkelen. Het is de bedoeling om op basis van de uitkomsten van de pilot uiteindelijk ook bedden op andere locaties in de regio beschikbaar te stellen. De pilot duurt in totaal twee jaar.

Kosten voor cliënten
De pilot is onder andere bedoeld om een goed beeld te krijgen van alle kosten van logeerzorg. Daarom brengen we tijdens de pilot geen kosten aan de gast in rekening.

Wie zijn de initiatiefnemers van de pilot?
Het initiatief voor deze pilot ligt bij de regionale projectgroep Respijtzorg, die bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders zoals ActiVite en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De Commissie Maatschappij van Holland Rijnland is in november 2023 akkoord gegaan met deze pilot.

Meer informatie?
Begin februari is de site logeerzorgzhn.nl beschikbaar. Hier kunnen mantelzorgers of verwijzers logeerzorg aanvragen. Op deze site staat ook gedetailleerder omschreven voor wie logeerzorg wél en niet geschikt is. Heb je voor die tijd vragen? Bel dan naar het Expertisebureau van ActiVite via 071-516 14 15.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15