Volledig Pakket Thuis

ActiVite organiseert en levert alle nodige ondersteuning bij cliënten thuis

Het aantal patiënten dat met een wlz-indicatie thuis blijft wonen -en daar langere tijd verzorging, ondersteuning en begeleiding nodig heeft- neemt toe. Daarom heeft ActiVite een Volledig Pakket Thuis ontwikkeld.

Vragen over VPT?
Bel de wijkverpleegkundige met wie u contact heeft, of de verwijzerslijn!

Een VPT is geen vast pakket, maar maatwerk. Uw patiënt bespreekt met de wijkverpleegkundige welke zorg nodig is. Bij een VPT krijgt de patiënt alle zorg en ondersteuning van ActiVite. Wij bieden binnen de VPT professionele mantelzorg (ZON) aan. Bijvoorbeeld door te helpen met koken, samen iets leuks te doen of een wandeling te maken. Patiënten behouden de plek op de wachtlijst voor een verpleeghuis terwijl zij een VPT krijgen.

Wat hoort er bij een VPT?

ActiVite coördineert alle zorg, zodat de patiënt op een verantwoorde manier thuis kan blijven wonen. Standaard zit bij een VPT een maaltijdvergoeding en professionele alarmopvolging (inclusief apparatuur). Aanvullend kunnen we indiceren dat uw patiënt hulp nodig heeft met bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, specialistische verpleging, huishoudelijke ondersteuning, nachtzorg, vervoer of begeleiding naar een arts of therapeut of gezelschap van een ZON-medewerker van ActiVite. Het blijft uiteraard altijd mogelijk om het VPT gaandeweg aan te passen.

Wat hoort niet bij een VPT?

Kosten van medicijnen en de zorg van een huisarts, tandarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Voor deze zaken houdt uw patiënt de zorgverzekering.