Volledig Pakket Thuis

Heeft u een Wlz-indicatie en voor langere tijd verzorging, ondersteuning en begeleiding nodig? En wilt en kunt u het liefst in uw eigen huis blijven? Dat kan met een Volledig Pakket Thuis (VPT). Met de zorg, ondersteuning en begeleiding die u nu ontvangt, is een Volledig Pakket Thuis goed geschikt voor u.

Contact
Heeft u vragen over het VPT?

Het mooie is: VPT is geen vast pakket. U bespreekt samen met de wijkverpleegkundige welke verzorging, ondersteuning en begeleiding u nodig heeft. Samen komt u tot het pakket dat het beste bij u past. Zo houdt u zelf de regie en ondersteunen wij u op die manier dat u (langer) thuis blijven wonen.

ActiVite coördineert uw zorg

Bij een Volledig Pakket Thuis organiseert één aanbieder al uw zorg. Dat betekent dat u alle verzorging, ondersteuning en begeleiding ontvangt via ActiVite. Omdat wij al uw zorg regelen, krijgt u een pakket met de zorg die bij u past. Het blijft altijd mogelijk om uw pakket aan te passen. Heeft u in de toekomst andere of meer verzorging, ondersteuning en begeleiding nodig? Dan bespreekt u dit met uw wijkverpleegkundige.

Hieruit bestaat uw Volledig Pakket Thuis

1. De basis. U krijgt van ons sowieso:

 • een maaltijdvergoeding van €7,86 per dag. Van dit geld kunt u boodschappen doen
 • een sleutelkluis, alarmapparatuur en professionele alarmopvolging van ActiVite. Daarmee kunt u ons altijd bereiken in geval van nood. Vervolgens kunnen wij u dan de nodige hulp geven. Hier hoeft u niets voor te betalen

2. Uw persoonlijke VPT. U bespreekt met uw wijkverpleegkundige of casemanager welke zorg, ondersteuning en begeleiding u van ons nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen, aan- en uitkleden, medicatie en hulp bij steunkousen
 • (Specialistische) verpleging
 • Begeleiding en ondersteuning thuis in het dagelijks leven, ook om uw mantelzorger te ontlasten
 • Huishoudelijke hulp
 • Begeleiding in een ontmoetingscentrum en het vervoer daar naar toe
 • Logeerzorg; u kunt, in overleg met de wijkverpleegkundige, voor een korte periode logeren in een van onze verpleeghuizen. Dan ontvangt u daar de zorg en ondersteuning die u nodig hebt
 • Nachtzorg; alleen wanneer dit medisch noodzakelijk is en hulp- middelen geen uitkomst kunnen bieden. De basis is dat de nacht is om te slapen. In geval van nood kunt u altijd een beroep doen op het nachtzorgteam
 • Vervoer en begeleiding naar uw arts of therapeut; hier kan ActiVite u in speciale gevallen bij ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer u niemand in uw omgeving heeft die u hierbij kan helpen
Hoe gaat een VPT in de praktijk? Dat ziet u in de korte video over meneer de Jong, die dementie heeft. Hij krijgt vanuit het VPT hulp bij het douchen, professionele mantelzorg en dagbesteding. Wat heef het Volledig Pakket Thuis hem en zijn vrouw gebracht?

Goed om te weten

 • Als u op een wachtlijst staat voor een verpleeghuis, houdt u uw plaats op de wachtlijst
 • U houdt uw eigen huisarts, tandarts en zorgverzekering
 • Het Volledig Pakket Thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)

Wat valt niet binnen het Volledig Pakket Thuis?

 • De zorg van uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Voor deze zorg houdt u uw zorgverzekering
 • De kosten van uw medicijnen. Ook hiervoor houdt u uw zorgverzekering >
 • Extra hulpmiddelen die buiten de zorg van het VPT vallen. Denk daarbij aan muurbeugels voor extra houvast in uw toilet, een traplift of een verstelbaar bed. Deze hulpmiddelen ontvangt u vanuit de Wmo (via uw gemeente) of via uw zorgverzekering

Wat kost een Volledig Pakket Thuis?

Voor het VPT betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u informeren over deze bijdrage. Ook kunt u op de website van het CAK de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen. Meestal is de eigen bijdrage bij een VPT wat hoger dan wat u nu betaalt. Maar omdat u bij het VPT een maaltijdvergoeding krijgt en u niet (meer) hoeft te betalen voor de sleutelkluis, alarmapparatuur en alarmopvolging, is er uiteindelijk financieel weinig verschil. U kunt zelfs goedkoper uit zijn. Als u overgaat naar een VPT, kan het even duren voordat uw eigen bijdrage aangepast wordt. Heeft u vragen? Stel die gerust. U kunt ActiVite iedere werkdag bellen via 071 – 516 14 15.