Volledig Pakket Thuis

Heeft u blijvend veel verpleging, verzorging en/of ondersteuning nodig? En wilt u die zorg het liefste thuis krijgen? Dan heeft u mogelijk recht op ons Volledig Pakket Thuis (VPT). Daarmee krijgt u een pakket van zorg dat helemaal bij u past.

Contact
Heeft u vragen over het VPT?

Wat is het Volledig Pakket Thuis?

Als u altijd intensieve zorg, ondersteuning en/of begeleiding nodig heeft, kunt u deze hulp krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een Wlz-indicatie nodig. Die indicatie kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Met een Wlz-indicatie kunt u in een zorginstelling wonen. Bijvoorbeeld in een verpleeghuis, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking of wonen met psychische zorg. Wilt u liever thuis blijven wonen en daar de zorg krijgen? Dan kunt u bij ons het Volledig Pakket Thuis aanvragen. Samen met onze wijkverpleegkundige bespreekt u welke verzorging, ondersteuning en begeleiding u nodig heeft en hoe uw pakket aan zorg eruit komt te zien. Zo krijgt u een pakket aan zorg dat het beste bij u past.

ActiVite organiseert uw al zorg

Bij een Volledig Pakket Thuis organiseert één aanbieder al uw zorg. Dat is handig. Bij ons betekent dat dat u alle verzorging, ondersteuning en begeleiding ontvangt via ActiVite. Omdat wij al uw zorg regelen, krijgt u een pakket met zorg dat bij u past. Het blijft altijd mogelijk om uw pakket aan te passen. Heeft u in de toekomst andere of meer verzorging, ondersteuning en begeleiding nodig? Dan bespreekt u dit met uw wijkverpleegkundige. Zo houdt u zelf de regie en ondersteunen wij u op die manier dat u (langer) thuis kunt blijven wonen.

Hieruit bestaat uw Volledig Pakket Thuis

1. De basis. U krijgt van ons sowieso:

 • een maaltijdvergoeding van € 10 per dag. Van dit geld kunt u boodschappen doen.
 • een sleutelkluis, alarmapparatuur en professionele alarmopvolging van ActiVite. Daarmee kunt u ons altijd bereiken in geval van nood. Vervolgens kunnen wij u dan de nodige hulp geven. Hier hoeft u niets voor te betalen.

2. Uw persoonlijke Volledig Pakket Thuis. U bespreekt met uw wijkverpleegkundige of casemanager welke zorg, ondersteuning en begeleiding u van ons nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het opstaan, wassen, aan- en uitkleden, medicatie en hulp bij steunkousen.
 • (Specialistische) verpleging.
 • Begeleiding en ondersteuning thuis in het dagelijks leven, ook om uw mantelzorger te wat rust te geven.
 • Hulp bij het huishouden.
 • Begeleiding in een ontmoetingscentrum en het vervoer daar naar toe.
 • Logeerzorg; u kunt, in overleg met de wijkverpleegkundige, voor een korte periode logeren in een van onze verpleeghuizen. Dan ontvangt u daar de zorg en ondersteuning die u nodig hebt.
 • Nachtzorg; alleen wanneer dit medisch noodzakelijk is en hulpmiddelen geen uitkomst kunnen bieden. De basis is dat de nacht is om te slapen. In geval van nood kunt u altijd een beroep doen op het nachtzorgteam.
 • Vervoer en begeleiding naar uw arts of therapeut; hier kan ActiVite u in speciale gevallen bij ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer u niemand in uw omgeving heeft die u hierbij kan helpen.
Hoe gaat een VPT in de praktijk? Dat ziet u in de korte video over meneer de Jong, die dementie heeft. Hij krijgt vanuit het VPT hulp bij het douchen, professionele mantelzorg en dagbesteding. Wat heef het Volledig Pakket Thuis hem en zijn vrouw gebracht?

Goed om te weten

 • Als u op een wachtlijst staat voor een verpleeghuis, houdt u met een Volledig Pakket Thuis uw plaats op de wachtlijst.
 • U houdt uw eigen huisarts, tandarts en zorgverzekering.
 • Het Volledig Pakket Thuis valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat valt niet binnen het Volledig Pakket Thuis?

 • De zorg van uw huisarts, tandarts, fysiotherapeut, ergotherapeut en logopedist. Voor deze zorg houdt u uw zorgverzekering.
 • De kosten van uw medicijnen. Ook hiervoor houdt u uw zorgverzekering.
 • Extra hulpmiddelen die buiten de zorg van het Volledig Pakket Thuisvallen. Denk daarbij aan muurbeugels voor extra houvast in uw toilet, een traplift of een verstelbaar bed. Deze hulpmiddelen ontvangt u vanuit de Wmo (via uw gemeente) of via uw zorgverzekering.

Wat kost een Volledig Pakket Thuis?

Voor het Volledig Pakket Thuis betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel u betaalt, hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) kan u informeren over deze bijdrage. Ook kunt u op de website van het CAK de hoogte van uw eigen bijdrage (laten) berekenen. Meestal is de eigen bijdrage bij een Volledig Pakket Thuis wat hoger dan wat u nu betaalt. Maar omdat u bij het Volledig Pakket Thuis een maaltijdvergoeding krijgt en u niet (meer) hoeft te betalen voor de sleutelkluis, alarmapparatuur en alarmopvolging, is er uiteindelijk financieel weinig verschil. U kunt zelfs goedkoper uit zijn. Als u overgaat naar een Volledig Pakket Thuis , kan het even duren voordat uw eigen bijdrage aangepast wordt.

Heeft u vragen over het Volledig Pakket Thuis?

Stel die gerust. U kunt ons iedere werkdag bellen via 071 – 516 14 15.