Wat ActiVite doet met Postieve Gezondheid

09 augustus 2022

Met een brede blik kijken naar gezondheid, in plaats van alleen naar ziekte; dat is Positieve Gezondheid. Een gedachtegoed dat vorig jaar is omarmd binnen ActiVite. Manager Alice van Leur: “Eigenlijk gaat het erom wat écht belangrijk voor iemand is om zich goed te voelen. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal en op het vlak van welzijn. Dat is nieuw, omdat wij vanuit de zorg gewend zijn om naar ziekte te kijken.”

Het idee om iets met Positieve Gezondheid te gaan doen is vanuit de medewerkers zelf omhooggekomen. Alice: “Twee jaar terug hebben een paar verpleegkundigen een training gedaan die werd georganiseerd door de GGD. ‘Hier kunnen we wat mee’, dachten ze en zijn ermee naar hun directeur gegaan. Na een presentatie in het managementteam is een plan geschreven en daarna zijn we gaan investeren in het thema en gestart met de implementatie.”

Focus

Positieve Gezondheid gaat niet alleen over de gezondheid van de cliënt: “Je gaat er eigenlijk op drie niveaus mee aan de slag: jouw gezondheid als zorgverlener, hoe de organisatie zorg verleent en hoe we er in de regio mee aan de slag gaan. We moeten een cultuuromslag gaan maken: focus op wat nog wél kan, en niet op wat niet meer kan. Niet meer druk, druk, druk, niet meer alleen zorg ‘leveren’, maar er zijn met oog voor de échte wens van de cliënt en voor de vitaliteit van de medewerker. Dat maken we concreet door e-learnings, trainingen en instrumenten te ontwikkelen die onze collega’s hierbij ondersteunen, zodat ze hun werk goed kunnen doen en het fijn vinden om bij ons te werken.”

Bijvangst

“Positieve Gezondheid is niet bedacht om de zorg te ontlasten,” gaat Alice verder, “maar het is wel mooie bijvangst. We staan met elkaar voor de opdracht om het personeelstekort het hoofd te bieden. Het preventieve karakter van Positieve Gezondheid, met name in de thuiszorg, kan daaraan bijdragen. Als een cliënt zich niet lekker voelt, kunnen daar verschillende redenen achter zitten. Met behulp van bijvoorbeeld het spinnenwebgesprek proberen we boven water te krijgen wat er echt aan de hand is. Misschien heeft mevrouw wel een doel in haar leven nodig om zich weer goed te voelen, en knapt ze op als ze vrijwilligerswerk gaat doen. Natuurlijk is het fijn dat er dan geen thuiszorg ingezet hoeft te worden, maar het is niet de eerste prioriteit. Het belangrijkste is dat mevrouw weer lekker in haar vel zit.”

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15