Weer bezoek mogelijk in de verpleeghuizen

02 juli 2020

Wij zijn blij u te kunnen informeren dat bezoek in de verpleeghuizen van ActiVite weer mogelijk is: u bent van harte welkom! Hieronder kunt u lezen op welke manier u tijdens deze nieuwe fase op bezoek kunt komen.

Uitgangspunten voor bezoek

 • Vanaf 1 juli mogen alle bewoners weer vrij bezoek ontvangen. Bezoek is welkom tussen 10 uur ’s ochtends en 21.00 uur ’s avonds. Er zijn geen beperkingen in duur of frequentie van het bezoek.  
 • Om eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD te faciliteren registreert u hier wanneer u op bezoek komt. Bij de registratie wordt u ook gevraagd naar eventuele gezondheidsklachten.
 • Hou tijdens uw bezoek 1,5 meter afstand, ook van medewerkers en andere bewoners. Dit betekent dat u geen fysiek contact kan hebben met degene die u bezoekt. Hier heeft iedere bezoeker zijn eigen verantwoordelijkheid in.
 • Om de 1,5 meter afstand te waarborgen kan er geen bezoek plaatsvinden in de gemeenschappelijke huiskamers. Daarom vindt bezoek plaats op de slaapkamer/appartement van de bewoner, in het restaurant of kunt u samen een wandeling maken.
 • Bij (vermoeden van) een uitbraak van Covid-19 in onze verpleeghuizen wordt de bezoekregeling direct aangepast en wordt onderzocht of het noodzakelijk is om bezoek te beperken.

Om de veiligheid van onze bewoners en medewerkers te kunnen waarborgen gelden onderstaande voorwaarden voor bezoek:

 • Bezoekers komen niet wanneer zij: symptomen hebben passend bij een COVID-19 infectie. Dit zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
 • Hebt u Covid-19 doorgemaakt, dan moet u minimaal 14 dagen klachtenvrij zijn voor u op bezoek kan komen.
 • Hebt u in uw naaste omgeving iemand die besmet is met het Covid-19, dan blijft u thuis.

Instructie tijdens het bezoek

Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten:

 • Wij vragen u om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren.  
 • Vervolgens loopt u zelf naar de woning van degene die u bezoekt.
 • Het bezoek vindt in principe plaats op de slaapkamer/appartement van de bewoner. Tijdens het bezoek blijft u daarom op de kamer van degene die u bezoekt en verlaat het verpleeghuis rechtstreeks na afloop van het bezoek. Een uitzondering is uiteraard wanneer u samen gaat wandelen of in het restaurant gaat zitten.
 • Tijdens uw bezoek kunt u gebruik maken van een algemeen toilet.
 • Bezoek houdt altijd 1,5 meter afstand van bewoners en medewerkers. Bij situaties waarin dit niet in acht kan worden genomen draagt bezoek een door ActiVite verstrekt mondneusmasker. Deze zijn verkrijgbaar bij de verpleging en verzorging.

Wandelen

Het blijft mogelijk voor bewoners, bezoekers en vrijwilligers om naar buiten te gaan en samen een wandeling te maken. Uiteraard met in achtneming van de geldende regels zoals het houden van 1,5 meter afstand tot anderen en het vermijden van drukke plekken.

Groepsactiviteiten, maaltijden en koffie drinken

Om het risico op besmetting tussen bewoners onderling zo klein mogelijk te maken, vinden activiteiten, de maaltijden en het koffiedrinken plaats in vaste groepen bewoners. Hiermee beperken we de kans, dat bij een besmetting, een heel huis moet worden gesloten voor bezoek.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15