Groepswoningen

Kleinschalig wonen voor mensen met dementie

In onze groepswoningen wonen mensen met dementie. Deze woonvorm wordt ook kleinschalig wonen genoemd. De bewoners van de groepswoningen vormen samen met de medewerkers een groep, die leeft en woont als een 'gezin'.

Meer weten over de groepswoningen van ActiVite?
Bel met ons Klant Contact Centrum:

Elke woning heeft een grote huiskamer met een keuken en een balkon. Daarnaast heeft iedere bewoner een eigen appartement. De bedoeling is dat de bewoners zo lang mogelijk een zo normaal mogelijk leven leiden. De zorg is geïntegreerd in het dagelijks leven in de sfeer van een gewoon huishouden. Elke dag eten we met elkaar, doen we huishoudelijke activiteiten en kan er bezoek worden ontvangen. Ondersteuning van familie en mantelzorgers is meer dan welkom.

Deze locaties hebben groepswoningen

Verpleeghuis AgnesStaete in Voorhout

Verpleeghuis Hof van Alkemade in Roelofarendsveen

Verpleeghuis Hussonshoek in Woubrugge

Verpleeghuis Rietveld in Alphen aan den Rijn

Verpleeghuis Sassembourg in Sassenheim

Zo thuis mogelijk

We vinden het belangrijk dat bewoners zich zo snel mogelijk thuis voelen in de groepswoning. Uiteraard kan een bewoner het eigen appartement naar de eigen smaak inrichten. Ook in de gezamenlijke woonkamer is het soms mogelijk meubilair neer te zetten dat belangrijk voor de bewoner is. ‘Zo thuis mogelijk’ is altijd ons streven.

Zodra iemand in een van onze groepswoningen komt wonen, wordt een van de familieleden onze contactpersoon. Hij of zij is ons eerste aanspreekpunt en de schakel tussen onze zorgverlening en de familie.

Zorg

Voor uw zorg bent u in goede handen bij onze verzorgenden, verpleegkundigen, artsen en behandelaren. Al deze professionals dragen vanuit hun eigen expertise bij aan de zorg die u nodig heeft. Zo kunnen we de verschillende aspecten van uw zorg optimaal op elkaar afstemmen. 

Ervaringen met deze vorm van zorg
Dankzij de kleinschaligheid is het mogelijk om goed aan te sluiten bij de behoeften van de bewoners. Bewoners worden uitgenodigd om op een andere woning op visite te komen.
Een familielid over de groepswoningen

Activiteiten

In de woning organiseren we verschillende activiteiten voor de bewoners, variërend van met elkaar bewegen, tot samen de krant lezen of een spel doen. Daarnaast zijn er in elk verpleeghuis activiteiten en uitjes voor alle bewoners. Denk daarbij aan een sportdag, vieringen of een gezellig samenzijn op een feestdag.