Interesse in Wonen met zorg

Meer weten over onze verpleeghuizen

Fijn dat u in aanmerking wilt komen voor Wonen met Zorg in één van onze verpleeghuizen. Wanneer u in een zorgappartement of groepswoning van ActiVite wilt wonen, heeft u een indicatie nodig van het CIZ. De indicatie geeft aan op welke zorg u recht heeft.

Contact Zorgbemiddelaar
Meer weten over het aanmelden voor een verpleeghuis?

De indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft aan welk zorgzwaartepakket u nodig heeft. Nadat u samen met ActiVite de invulling van de zorg hebt bepaald, kunt u zo’n indicatie/zorgzwaartepakket aanvragen. Vermeld bij uw aanvraag dat u zorg van ActiVite wilt.

Hulp bij uw aanvraag
Hulp bij uw aanvraag
Wij helpen u graag wanneer u hulp nodig heeft om uw zorg aan te vragen!

Aanmelden

U kunt zich ook aanmelden voor een van onze verpleeghuizen door contact op te nemen met de zorgbemiddelaar van ActiVite. Zodra er een plek voor u vrijkomt, nemen wij contact met u op. Tot die tijd kunt u op basis van uw indicatie gebruikmaken van zorg thuis van ActiVite (overbruggingszorg).

Zorgarrangementen

Niet al onze verpleeghuizen bieden alle typen zorg. De indicatie die u krijgt, bepaalt dus mee in welke locatie u terecht kunt.

VerpleeghuisZorgappartementGroepswoning
AgnesStaetezzp VV/LG 3,4 en 6zzp VV 4, 5 en 7
De Ommedijk zzp VV/LG 3,4 en 6 zzp VV 4, 5 en 7
Hof van Alkemade zzp VV/LG 3,4 en 6 zzp VV 4, 5 en 7
Hussonshoekzzp VV 4, 5 en 7
Noorderbrink zzp VV/LG 3,4 en 6
Rietveld zzp VV 4, 5 en 7
SassemBourg zzp VV/LG 3,4 en 6 zzp VV 4, 5 en 7
Rijnzatezzp VV/LG 3,4 en 6

Kosten

Voor het wonen in een verpleeghuis betaalt u een eigen bijdrage. Die is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, en dus voor iedereen anders. De eigen bijdrage wordt berekend en geïnd door het CAK. Wanneer u een inschatting wilt maken hoe hoog deze eigen bijdrage voor u zal zijn, kunt u dat hier berekenen.

Uitsluiting Zorgappartementen

Ook wanneer u een passende indicatie heeft gekregen, kan het gebeuren dat de zorg in een zorgappartement voor u niet langer mogelijk of wenselijk is.

  • De zorgvraag is te groot geworden en past niet meer binnen de arrangementen die dat verpleeghuis biedt.
  • Er is behoefte aan 24-uurs toezicht.
  • Er is sprake van een zodanig gedrag of van zwerfneigingen dat deze een onveilige situatie vormt voor uzelf, andere bewoners of medewerkers.
  • De zorg in het appartement is (technisch) niet meer realiseerbaar, bijvoorbeeld wanneer u zich niet meer kunt verplaatsen met uw rolstoel in uw woning.
  • Er is een zelfbindingsverklaring in de Wet verplichte ggz afgegeven.

Na overleg met u en uw familie, huisarts, en eventueel de specialist ouderengeneeskunde, vragen we met uw toestemming een herindicatie aan bij het CIZ. We gaan op zoek naar alternatieven, zoals overplaatsing naar een groepswoning of naar een andere zorgorganisatie.