Verstrekkingen

Wanneer u in een locatie van ActiVite komt wonen omdat u een Wlz-indicatie heeft, stellen we voor u een appartement beschikbaar. Naast het appartement zijn er ook een aantal andere zaken, die met verblijf samenhangen, die geregeld moeten worden. ActiVite heeft hiervan een overzicht opgesteld, zodat het voor iedereen duidelijk is welke kosten door ActiVite worden vergoed en wat voor eigen rekening is. Dit overzicht is gebaseerd op de landelijke richtlijnen (Wlz).

Contact
Toch nog een vraag? Neem contact met ons op. We helpen je graag!

Eigen kosten

Het wassen van uw kleding*, de kabelaansluiting en telefonie komen onder andere voor uw eigen rekening. Hiervoor heeft ActiVite servicepakketten samengesteld met een all-in tarief. U ontvangt jaarlijks een nieuwe tarievenlijst die, in overleg met de Centrale Cliëntenraad, is opgesteld.
*Met uitzondering van bed-, linnen-, keuken- en badgoed

1. Appartement

1.1. Aanpassingen in een appartement/kamer

ActiVite zorgt en betaalt voor aanpassingen die nodig zijn i.v.m. ziekte of aandoening, zoals bijvoorbeeld:
– verhoogd toilet
– handgrepen

1.2. Opknappen van een appartement/kamer

Wanneer u het appartement betrekt, controleren we dat eerst met elkaar. Stoffering (gordijnen, behang en vloerbedekking) en technische zaken zijn op orde. Als u andere stoffering wenst, is dat uiteraard mogelijk. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Vloerbedekking van stof is helaas niet mogelijk, omdat dit niet hygiënisch is en het werken met tilliften bemoeilijkt. Bij vertrek uit het appartement dient deze weer in de oorspronkelijke staat te worden hersteld.

1.3. Inrichten appartement/kamer

Appartementen voor cliënten met een somatische zorgvraag hebben een ingebouwde linnenkast en koelkast. In de slaapkamers van de groepswoningen staan een bed en een linnenkast. Al het overige meubilair neemt u zelf mee.

1.4. Schoonmaakspullen en schoonmaken appartement/kamer

ActiVite zorgt voor schoonmaakmiddelen en -materialen en maakt uw appartement/kamer schoon. U zorgt zelf voor afwasmiddel (somatiek).

1.5. Persoonlijk alarm

Wanneer u met een somatische zorgvraag bij ons komt wonen, krijgt u een hals-alarm van ActiVite. In de groepswoningen krijgt u die wanneer dat nodig lijkt.

1.6. Verhuizen binnen de instelling

Wanneer u wilt verhuizen binnen het verpleeghuis, is dit eenmaal mogelijk op eigen kosten. Het kan voorkomen dat een verhuizing op verzoek van ActiVite plaatsvindt. ActiVite draagt dan zorg voor de kosten.

2. Telefoon, televisie, energie en verzekeringen

2.1. Verzekeringen

Voor meer informatie over verzekeringen verwijzen we u naar de documenten “Collectieve brand- en inboedelverzekering” en “Collectieve aansprakelijkheidsverzekering” in de welkomstmap.

2.2. Kabel/telefoon/internet

ActiVite zorgt en betaalt voor de aanleg van aansluitingen in het appartement en algemene ruimten. U verzorgt en betaalt zelf het abonnement voor televisie en internet. Via ActiVite kunt u (tegen betaling) deelnemen aan het collectieve televisie- en telefonieabonnement. Bekijk hiervoor de servicepakketten die ActiVite aanbiedt. U verzorgt en betaalt zelf het abonnement voor telefonie. Bewoners van AgnesStaete, Hof van Alkemade en Hussonshoek kunnen (tegen betaling) via ActiVite deelnemen aan het collectieve telefoonabonnement.

2.3.Televisie/audioapparatuur

ActiVite zorgt en betaalt voor televisies, radio’s of cd-spelers in gemeenschappelijke ruimten. U zorgt en betaalt zelf voor televisie en audioapparatuur in het appartement/kamer.

2.4. Energiekosten

ActiVite zorgt en betaalt voor gas, water en licht.

3. Eten en drinken

3.1. Dranken

ActiVite verstrekt zesmaal daags gratis drank aan de bewoners van de zorgappartementen; bij de maaltijden en drie keer tussendoor. Koffie en thee is beschikbaar vanuit automaten die vrij toegankelijk zijn voor bewoners in het restaurant. Wanneer u niet in staat bent om naar een automaat in het restaurant te gaan, serveren wij de koffie of thee op uw kamer of appartement. Bij de gratis drank kunt u kiezen uit koffie, thee, (karne)melk, vruchtensap en mineraalwater. In de groepswoningen worden de drankjes in de huiskamer verstrekt.

3.2. Voeding – broodmaaltijden

ActiVite verzorgt ook de broodmaaltijden voor u. Op sommige locaties kunt u ervoor kiezen om zelf uw broodmaaltijd te verzorgen. In dat geval krijgt u hier een vergoeding voor, het zogenaamde broodgeld.

3.3. Voeding – warme maaltijd

ActiVite serveert éénmaal per dag een warme maaltijd, waarbij geldt dat:

  • Bewoners minimaal de keuze hebben uit twee menu’s.
  • Bewoners kunnen kiezen of de maaltijd op de kamer/het appartement dan wel in het restaurant geserveerd wordt.
  • Bewoners -waar mogelijk- zowel ’s middags als ’s avonds de warme maaltijd kunnen gebruiken.
  • Er bij het samenstellen van de menucyclus rekening wordt gehouden met de richtlijn Gezonde Voeding.
  • Er elke dag fruit op het menu staat.

3.4. Medisch noodzakelijk dieet

ActiVite verzorgt aangepaste maaltijden voor bewoners wanneer dit medisch noodzakelijk is.

3.5. Persoonlijke wensen bij de voeding

ActiVite houdt zo veel mogelijk rekening met uw persoonlijke wensen bij de voeding. Daar waar mogelijk kunnen ook (onderdelen van) gerechten buiten het menu van de dag worden gekozen. Het aanbod wordt minimaal twee keer per jaar besproken met cliëntenraden of menucommissie(s) en eventueel aangepast aan de wensen van bewoners.

4. Verzorging

4.1. Haarverzorging

Verzorging van het haar is een onderdeel van de persoonlijke verzorging en wordt uitgevoerd door de verzorgenden. U moet zelf zorgen voor shampoo en andere haarverzorgingsproducten. Ook kosten voor een kapper zijn voor rekening van de bewoner.

4.2. Voetverzorging

Verzorging van de voeten is een onderdeel van de persoonlijke verzorging en wordt uitgevoerd door de verzorgenden. Een medisch pedicure wordt ingezet op indicatie van de (huis)arts. Op de afdeling Kleinschalig wonen zijn de kosten in dat geval voor ActiVite. Op de afdeling somatiek en bij Eerstelijns-verblijf zijn de kosten in dat geval voor de zorgverzekeraar. Wordt zonder indicatie van de huisarts, maar op initiatief van ActiVite een pedicure ingezet, dan zijn de kosten voor ActiVite. Zet u of uw familie zelf een pedicure in, zonder indicatie van de (huis)arts én zonder tussenkomst van ActiVite, dan zijn de kosten voor u of uw familie.

4.3. Verzorgingsproducten

ActiVite zorgt en betaalt de verzorgingsproducten die met zorg te maken hebben, zoals handschoenen, natte doekjes en toiletpapier.

4.4. Wassen, drogen, strijken, stomen en stickeren van kleding

U betaalt zelf voor het wassen, drogen, stomen en/of strijken van uw kleding. Hiervoor kunt u deelnemen aan MijnWaslijn, een wasservice van CleanLease. Hier vindt u meer informatie over MijnWaslijn.

4.5. Wassen, drogen, strijken en stickeren van beddengoed en handdoeken

ActiVite zorgt en betaalt voor het wassen, drogen en strijken van beddengoed, handdoeken en washandjes. U betaalt bij opname een eenmalig bedrag voor het merken van eigen beddengoed, handdoeken en washandjes.

5. Hulp buiten de instelling

5.1. Bezoek aan de arts, therapeut of specialist

Wanneer u een bezoek aan arts, therapeut of specialist wilt afleggen, moet u zelf begeleiding van bijvoorbeeld een familielid regelen.

5.2. Vervoer

Wanneer de behandeling valt binnen de WLZ-zorg, dan vergoedt ActiVite de kosten voor vervoer. In andere gevallen is dit voor rekening van uzelf/ uw zorgverzekering.

5.3. Vervoer en begeleiding naar sociale activiteiten

ActiVite zorgt niet voor vervoer of begeleiding naar sociale activiteiten.

6. Ontspanning en vakantie

6.1. Ontspanning

Ontspanning wordt georganiseerd in het activiteitenprogramma. Deelname is niet verplicht. We kunnen u voor sommige activiteiten een kleine bijdrage vragen.

6.2. Vakantie

ActiVite organiseert geen vakanties voor bewoners. Als u op vakantie gaat, kunnen de kosten voor de zorginzet worden vergoed. Dit moet wel passen binnen de indicatie. ActiVite wil hierover voorafgaand aan de vakantie worden geïnformeerd.