Wordt slim incontinentiemateriaal de norm?

06 september 2022

Sinds november 2020 wordt op ActiVite locatie Hussonshoek in Woubrugge gewerkt met slim incontinentiemateriaal. Bij dit materiaal geeft een app aan wanneer een bewoner verschoond moet worden. Afgelopen week kwam Nicole Nieuwenhuis, beleidsmedewerker bij Zorg & Zekerheid, ontdekken wat de ervaringen hiermee zijn in de praktijk. Lees het artikel hier verder.

Van links naar rechts: Nicole Nieuwenhuizen, Jolanda Hoogerbrug en Mark Scholten.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15

Wordt slim incontinentiemateriaal de norm?

06 september 2022

Verpleegkundige Jolanda is een van de kartrekkers als het gaat om slim incontinentiemateriaal in Hussonshoek. Zij vertelt dat het in het begin wel wennen was voor haar collega’s. De eerste reactie was: “Moeten we dat er ook nog bij doen?” Programmamanager Innovatie Mark Scholten van ActiVite vindt dat wel begrijpelijk: ‘Jezelf iets nieuws eigen maken kost altijd extra inspanning. Zeker als de werkdruk al hoog is of als er meerdere veranderingen tegelijk op je af komen. Dan stuit dat soms op weerstand’. Inmiddels is het slimme incontinentiemateriaal volgens Jolanda goed ingeburgerd. ‘Zodra er een nieuwe bewoner bij ons komt, vraagt men zich meteen af of dit iemand is voor wie slim incontinentiemateriaal goed zou kunnen werken.’

Niet voor iedereen

Want slim incontinentiemateriaal is niet voor iedereen even goed geschikt. Bij mensen die door hun dementie steeds rommelen met de clip van het incontinentiemateriaal werkt het niet. Teammanager Manja van Rijsbergen denkt dat als de chips kleiner zouden zijn of verwerkt in het materiaal, dat slim incontinentiemateriaal dan voor meer bewoners inzetbaar zou zijn. ‘Je voorkomt dan vaker dat je een droge verschoning doet of bij half verzadigd materiaal.’ Jolanda: ‘Ook voor mensen die meerdere keren per dag ontlasting hebben is slim incontinentiemateriaal minder geschikt. Je moet deze bewoners vaker verschonen en je gooit dan telkens dat dure materiaal weg. Dat is zonde. Er zijn ook bewoners die soms wat langer weg zijn, naar familie bijvoorbeeld. Bij deze mensen heeft slim incontinentiemateriaal op die dagen ook minder zin omdat je buitenshuis het WiFi-signaal verliest en dus geen signaal krijgt op de app. Slim incontinentiemateriaal is niet hét toverwoord. Je moet blijven meebewegen met de bewoner, kijken naar wat bij iemand past.’

De app

Nicole is ook benieuwd of de technologie erachter goed werkt. Jolanda vertelt dat de app die aangeeft wanneer iemand verschoond moet worden eerst op telefoons stond. Dat werkte niet handig. ‘Nu staat de app op de tablet die alle collega’s gebruiken. Met de app hoef je niets anders te doen dan te monitoren. Staat het signaal bij een bewoner op groen, dan is verschonen niet nodig. Verandert dat in oranje, dan heb je nog ongeveer anderhalf uur de tijd om te verschonen.’ Manja suggereert dat een pushmelding wel handig zou zijn, als het signaal bij een bewoner op oranje springt. Je kunt zo’n melding volgens Jolanda wel aanzetten. ‘Maar dan krijg je bij iedere druppel urine een melding. Daar werden we helemaal gek van, dus die functie hebben we uitgezet. Het nadeel is wel dat we daardoor zelf regelmatig op de app moeten kijken om te controleren of er veranderingen zijn.’ Mark Scholten vindt dat wel iets om te bespreken met de leverancier.

Data

De app verzamelt ook data. Nicole vraagt of we actief iets doen met die data. Jolanda licht toe dat er één persoon in Hussonshoek bevoegd is om die data in te zien. Het is immers privacygevoelige informatie. ‘Maar of we daardoor in de zorg ook dingen echt anders doen, dat weet ik niet. Ik moet er wel bij zeggen dat we hier bij 6 van de 24 bewoners slim incontinentiemateriaal inzetten. Dus bij het gros gebruiken we het normale materiaal. Dan is de impact ook minder.’

Waargemaakte beloften

Pieter de Jong, directeur Verpleeghuiszorg van ActiVite vraagt Jolanda of de beloofde voordelen van slim incontinentiemateriaal, zoals lagere werkdruk, minder natte bedden en minder natte kleding merkbaar zijn in de praktijk. Jolanda beaamt dat. ‘Ja het vermindert de werkdruk. Al is dat op onze locatie relatief beperkt omdat een kwart van de mensen slim incontinentiemateriaal draagt. Maar je ziet wel dat deze bewoners minder last hebben van natte kleding of een nat bed.’

De toekomst

Heeft slim incontinentiemateriaal de toekomst? Jolanda: ‘Hier gebruiken we het nog vooral voor ‘erbij’. Je moet blijven kijken naar wat een bewoner nodig heeft. Maar ik kan het zeker aanbevelen. Dat heb ik ook gedaan bij mijn moeder, zij werkt in de gehandicaptenzorg. Daar zou slim incontinentiemateriaal ook goed toegepast kunnen worden.’ Een verhaal van een producent is mooi, maar ik merk in de praktijk dat als een zorgcollega zegt dat slim incontinentiemateriaal goed werkt, dat het dan eerder landt bij een collega dan een marketingverhaal. Dat blijft belangrijk.’

Regionale VVT-organisaties ActiVite, DSV | verzorgd leven, Libertas Leiden en Topaz zijn volop aan het innoveren in de zorg. Met elkaar trekken zij op in het project ‘Samen innoveren en slim organiseren’, gefinancierd vanuit de Transitiemiddelen van Zorg en Zekerheid. Zie in dit kader ook: Toolkit slim incontinentiemateriaal

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15