Zo lang mogelijk zelfredzaamheid

01 mei 2022

De spreker van deze avond is ergotherapeut Gabriëlle Hageraats, een deskundige op het gebied van het veilig uitvoeren van basale dagelijkse activiteiten. Zorgen voor iemand met dementie betekent het maken van lastige afwegingen rond vrijheid en veiligheid. Hoe kunnen mensen met dementie zoveel mogelijk bewegingsvrijheid en zelfbeschikking behouden? Hoe zorgen we voor een veilige woonomgeving en verminderen we het risico op letsel en valgevaar? De ergotherapeut kijkt samen met de betrokkene en de mantelzorger naar oplossingen in de eigen leefomgeving. Tevens zal er extra aandacht besteed worden aan hulpmiddelen. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan Gabriëlle.

Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk.

Het Café wordt geleid door Netty Dronkert.
Het Thema “Zo lang mogelijk zelfredzaam” is op donderdagavond 12 mei vanaf 19.30 u tot 21.15 uur. Vooraf aanmelden niet nodig.
Locatie: Wijkcentrum Kerk en Zanen, Oude Wereld 57, 2408 NV te Alphen aan den Rijn

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15