Zorg bij dementie: alleen en toch samen

27 mei 2024

Anouk Platje is casemanager dementie in Nieuwkoop. Een unieke baan waarin ze mensen met dementie en hun naasten ondersteunt tijdens het hele ziekteproces. Dat doet ze zelfstandig, maar zeker niet alleen! Anouk legt zelf uit hoe dat zit.

Rust creëren
‘Wanneer iemand de diagnose dementie krijgt, dan hebben mensen vaak veel vragen. Wat moet ik regelen? Hoe ziet het ziekteproces eruit? Wat betekent dit voor mijn partner en voor andere mantelzorgers? Moet ik me inschrijven bij een verpleeghuis? Daar praat ik over met mensen. En ik wijs mensen de weg binnen het zorglandschap. Er is veel mogelijk, maar je moet het wel weten te vinden! Wij weten waar we moeten zijn om voorzieningen te regelen. Daarin kan ik mensen echt wat uit handen nemen. Die ondersteuning geeft rust.

Impact op het hele leven
De gesprekken gaan niet alleen over hoe om te gaan met dementie, maar ook over zaken eromheen zoals rijvaardigheidstesten bij het CBR en het regelen van juridische zaken bij de notaris. Want dementie raakt aan het hele leven. Dat vind ik mooi en uniek aan mijn vak: het kunnen begeleiden van cliënten en hun mantelzorgers op allerlei vlakken. Dat wordt ook gewaardeerd. Laatst zei nog iemand: ik ben zo blij dat je alles in goede banen geleid hebt. Het is fijn om te merken dat mensen zich gehoord en gezien voelen.

Veranderend gedrag
Dementie kan heel complex zijn, ook voor de mantelzorger. Bijvoorbeeld als je partner door dementie sterk verandert. Stel je maar eens voor dat jouw partner tien keer op een dag hetzelfde vertelt tegen je. Daar is veel geduld voor nodig. Ik snap goed dat dat geduld ook wel eens opraakt. Dan leg ik bijvoorbeeld aan mantelzorgers uit hoe ze het gespreksonderwerp kunnen veranderen zodat ze daarmee het gedrag kunnen ombuigen. Is het gedrag echt problematisch, dan kan ik onze specialist ouderengeneeskunde vragen om mee te denken. Veel mantelzorgers voelen zich gesteund door die hulp.

Ontlasten van mantelzorger
Ik hou goed in de gaten hoe het met de mantelzorger gaat. Is het systeem rond degene met dementie nog in balans? 24/7 zorgen voor iemand met dementie kan behoorlijk zwaar zijn. Soms is daar wat lucht in nodig om de mantelzorger te ontlasten. Dan kijk ik of dagbesteding in een van onze ontmoetingscentra een mogelijkheid is. Of dat er extra mantelzorg of logeerzorg ingeschakeld kan worden. Voor mij als casemanager is het de kunst om op tijd dingen te signaleren en ondersteuning in te zetten als dat nodig is.

Met elkaar
Aan de ene kant werk ik heel zelfstandig en heb ik veel verantwoordelijkheid (soms ben ik de enige zorgverlener die bij mensen alles in de gaten houdt). Aan de andere kant werk ik juist ook samen met veel anderen in de wijk, zoals mijn collega’s in de thuiszorg, huisartsen, gemeente en de politie. Ik onderhoud bijvoorbeeld nauwe contacten met wijkverpleegkundigen en ik overleg geregeld met huisartsen over hun patiënten met dementie. Omdat ik bij de mensen thuis kom, heb ik vaak een beter beeld van hoe de situatie is. Zo’n situatie kan ook uit de hand lopen. Zoals laatst bij een mevrouw met frontotemporale dementie (FTD). Bij deze vorm van dementie is het geheugen niet eens zo slecht, maar veranderen vooral het gedrag en iemands persoonlijkheid. Hierdoor maakte deze mevrouw met zoveel mensen ruzie dat de politie eraan te pas moest komen. Dan overleg ik met de wijkagent hoe we dit het beste aan kunnen pakken. Zo werken we ieder vanuit ons eigen vakgebied samen in de wijk aan passende zorg rond dementie!’

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15