Zorg rondom het levenseinde bij mensen met dementie

07 mei 2023

Als de dementie voortschrijdt dan komt er een moment dat je afscheid moet gaan nemen. Het is belangrijk om in een vroeg stadium al na te denken over beslissingen die genomen moeten worden bijvoorbeeld over wel of niet reanimeren, wil ik nog naar het ziekenhuis voor behandelingen? Hoe gaat dit in zijn werk? Hoe gaat dit in het verpleeghuis als u bent opgenomen? De palliatieve fase, wat houdt dit in? Wat is er allemaal mogelijk in de palliatieve fase.

Wil van der Kwaak gaat hierover in gesprek met specialist ouderengeneeskunde Ingeborg Kleemans en kwaliteitsverpleegkundige José van der Plas. Er zal voldoende ruimte zijn om vragen te stellen deze avond.

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met alle vormen van dementie, hun partners, familieleden, vrienden, hulpverleners en andere geïnteresseerden.

Het Alzheimer Café is geopend vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 en duurt tot 21.00 uur.

Datum: maandag 8 mei 2023
Adres: Sassembourg,
Jan van Brabantweg 1, 2171 HC Sassenheim

Aanmelden voor deze avond is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u op woensdag 3 mei tussen 16 en 17 uur bellen met mevrouw W. van der Kwaak, telefoonnummer: 06-46033996.

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15