Kosten en vergoeding

Wat kost thuiszorg van ActiVite?

Wanneer u kiest voor ActiVite vergoedt de verzekeraar of de gemeente de zorg in de meeste gevallen. Er zijn drie vergoedingen waar u mogelijk aanspraak op kunt maken.

Contact
U kunt zelf thuiszorg bij ons aanvragen.

Vergoeding vanuit uw ziektekostenverzekering

U kunt zorg ontvangen vanuit de aanspraak wijkverpleging. De zorg valt dan binnen de ziektekostenverzekering vanuit de basis en aanvullende verzekering. In dat geval komt er een wijkverpleegkundige bij u op bezoek om vast te stellen of u binnen de bestaande wet- en regelgeving zorg kunt krijgen. Als dat zo is, kan hij of zij hier direct afspraken met u over maken. ActiVite declareert de geleverde zorg in dit geval rechtstreeks aan de verzekeraar. Er is dan geen eigen bijdrage.

Vergoeding vanuit de Wet langdurige zorg

Het kan ook zo zijn dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet langdurige zorg. In dat geval heeft u in overleg met het CIZ een indicatie voor opname in een verpleeghuis aangevraagd en ontvangen. U krijgt zo’n indicatie wanneer het niet langer veilig is om thuis te wonen. U moet dan permanent toezicht of zorg in de nabijheid beschikbaar hebben. Maar omdat u nog niet opgenomen kunt worden, woont u nog thuis en ontvangt u daar zorg. ActiVite declareert ook in dit geval de geleverde zorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Soms moet u een eigen bijdrage betalen.

Vergoeding door uw gemeente

Als u bij de gemeente een aanvraag doet voor zorg- en dienstverlening, dan kan de gemeente toestemming geven door middel van een beschikking. ActiVite kan de zorg- en dienstverlening starten zodra de beschikking is ontvangen. Wij declareren de gemaakte kosten dan rechtstreeks bij de gemeente, u heeft daar verder geen werk aan. Wel kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen, die wordt afgestemd op de hoogte van uw inkomen en vermogen.

Particuliere zorg

Als u geen aanspraak kunt maken op een van de hierboven genoemde vergoedingen, dan kunt u er altijd voor kiezen de dienstverlening zelf te betalen. De tarieven zijn afhankelijk van het type zorg dat u nodig heeft. Neem daarom contact met ons op, zodat wij u kunnen informeren over de kosten van particuliere zorg thuis.