Betere toegang tot wijkverpleging in Voorschoten 

10 juli 2023

Goed nieuws voor inwoners en voor de zorg: ActiVite, Florence en Marente werken in Voorschoten samen om meer mensen thuis zorg te bieden. Per wijk is er één herkenbaar, aanspreekbaar team. Zo worden de reistijden beperkt en is er meer tijd om zorg te bieden. Huisartsen kunnen gemakkelijker zorg aan huis aanvragen voor hun patiënten. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid ondersteunt de samenwerking en nieuwe werkwijze. 

Moeilijk  

Een jaar geleden trokken de Voorschotense huisartsen aan de bel. Zij gaven aan dat zij heel moeilijk wijkverpleging voor hun patiënten konden organiseren. Seniorzorginkoper van Zorg en Zekerheid, Hein Tacken, vertelt: “Wijkverpleegkundigen en verzorgenden doen al veel om de groeiende vraag naar zorg op te kunnen vangen. Denk aan het inzetten van thuiszorgtechnologie en hulpmiddelen. Ook onderlinge samenwerking helpt om de zorg te verbeteren. Daarom zijn wij in gesprek gegaan met ActiVite, Florence en Marente, de grootste zorgaanbieders in de regio.” 

Nieuwe werkwijze  

De nieuwe werkwijze houdt in dat elke wijk in Voorschoten één herkenbaar, aanspreekbaar team in de wijk krijgt.” Eenmaal per twee weken komen wij met collega’s vanuit de drie organisaties fysiek bij Marente bij elkaar. Dan bespreken we de verschillende casussen en maken werkafspraken rondom de zorg van cliënten”, vertelt Ebru Vissers, wijkverpleegkundige bij Marente. “Het belangrijkste doel is toch het blijven geven van goede zorg aan onze cliënten in tijden van schaarste.  Ik ben erg positief over deze samenwerking, wetende dat ik mijn werk met een gerust hart kan overdragen aan collega’s van Florence en ActiVite. Het werkt stukken efficiënter en het geeft mij rust om het werk makkelijker los te laten en erop te vertrouwen dat de zorg doorgaat, ook als ik er even niet ben.”  

Goede afspraken 

In de nieuwe werkwijze blijft ruimte om tegemoet te komen aan de keuze van een patiënt voor een bepaalde zorgaanbieder. Garanties zijn er echter niet. Als een aanbieder geen capaciteit heeft, kunnen huisartsen de zorgvraag op één gezamenlijk portaal van de wijkverpleging melden. De aanbieders in Voorschoten kunnen vervolgens aangeven wie capaciteit heeft om die patiënt in zorg te nemen. Mocht het nodig zijn, bespreken ActiVite, Florence en Marente onderling hoe ze de zorgvraag tijdelijk samen kunnen oppakken. Martijn Verbeek, bestuurder bij Florence, vertelt: “We kennen elkaar en zijn er korte lijnen waardoor bij een probleem snel gezamenlijk een oplossing kan worden gevonden”. 

Samenwerking 

“Een belangrijke winst van dit project is dat wij als wijkverpleegkundigen van de verschillende organisaties elkaar beter hebben leren kennen”, zegt wijkverpleegkundige Monique Bade van ActiVite. “Ook de banden met de huisartsen, het Alrijne ziekenhuis en de gemeente zijn aangehaald. Daarbij hebben we afspraken gemaakt over het zo concreet mogelijk formuleren van zorgaanvragen. Door de korte lijnen kunnen we sneller overdragen en beter communiceren over oplossingen voor patiënten. Samen staan we veel sterker. Iedereen ziet in dat deze vorm van samenwerken de toekomst heeft. Vanuit ActiVite werken we daar graag aan mee.” 

Natuurlijk is het de eerste periode zoeken en bijsturen, maar alle betrokkenen zijn tot nu toe enthousiast. Hein Tacken: “We gaan de effecten van de nieuwe samenwerking de komende tijd goed in de gaten houden. Samen met de aanbieders blijven we waar nodig bijstellen om de wijkverpleging in Voorschoten op een goed niveau te houden.”  

Zorg nodig?
Voor al uw vragen over zorg, gezondheid en welzijn kunt u ons bellen of mailen
Bel (071) 516 14 15