Wijkverpleging

Verzorging en verpleging thuis

De verzorgenden en verpleegkundigen van onze wijkteams staan voor u klaar! Met hun ondersteuning kunt u zo lang mogelijk thuis blijven wonen en houdt u zelf de regie. Ondanks uw leeftijd, ziekte of revalidatie.

Contact
U kunt thuiszorg zelf bij ons aanvragen.

Onze teams in de wijkverpleging doen er alles aan om u te helpen uw leven te leiden zoals u dat wilt. Ook als u een beperking heeft door ziekte of lichamelijke klachten. Wat u zelf kunt en wilt is daarbij ons uitgangspunt en zelfredzaamheid ons doel. We helpen u om oplossingen te zoeken voor de belemmeringen waar u tegenaan loopt. U geeft zelf aan wat u daarbij belangrijk vindt.

Vertrouwde gezichten

Wij vinden het belangrijk dat u en uw zorgverleners elkaar goed kennen. De wijkverpleegkundige is verantwoordelijk voor het indiceren en organiseren van de zorg. U ziet hem of haar voornamelijk bij de start van uw zorg en wanneer we uw zorg bijstellen. Een kleinschalig team van medewerkers verzorgt uw reguliere zorgmomenten. Binnen dat team heeft u een eigen contactpersoon: de accountverantwoordelijke. Hij of zij kan u helpen met al uw vragen, u kunt de accountverantwoordelijke bereiken via het telefoonnummer in uw zorgdossier. De collega’s van de wijkverpleging coördineren de zorg en signaleren wanneer er iets verandert in uw situatie. Ze kunnen u adviseren en ondersteunen bij het zelf organiseren van (een deel van) de zorg en ook door middel van preventieve zorg verslechtering van uw gezondheid voorkomen.

Vakkundige medewerkers

Onze medewerkers staan voor hun vak en hun cliënten. Zij hebben een vakopleiding gevolgd voor de verzorgende en verpleegkundige handelingen die ze uitvoeren, zoals het aansluiten van infuuspompen, katheteriseren. Medewerkers van ActiVite volgen regelmatig scholing en doen toetsen om bekwaam te blijven. Wanneer er meer complexe zorg nodig is, kan de wijkverpleegkundige ervoor kiezen om een gespecialiseerd verpleegkundige te raadplegen: onze wondconsulenten, casemanagers dementie, verpleegkundigen palliatieve zorg of medisch verpleegkundigen.

Kosten en vergoeding

De basisziektekostenverzekering vergoedt in de meeste gevallen de wijkverpleging. Lees meer over kosten en vergoeding.