Bezoekregels

We doen het samen

Bezoek is heel belangrijk voor de meeste bewoners. Daarom doen we er alles aan om u in de gelegenheid te stellen uw naaste op een veilige manier te blijven bezoeken. Het is daarbij heel belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt, ook u als bezoeker. Alleen zo zorgen we ervoor dat het corona-virus zich niet verder verspreidt.

Vragen?
Bij vragen over de aanpak van het coronavirus binnen ActiVite, neemt u contact met ons op.

Uitgangspunten voor bezoek

  • Bij binnenkomst desinfecteert u uw handen.
  • Het bezoek aan bewoners is beperkt tot maximaal twee personen per bewoner. Daarbij moet u tijdens uw bezoek een chirurgisch mondmasker dragen.
  • U bent welkom tussen 13.00 uur en 17.00 uur om uw naaste te bezoeken. Er zijn geen beperkingen in de lengte van het bezoek, wel in de frequentie: u komt maximaal 1 keer per dag op bezoek.
  • Om eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD te faciliteren registreert u zich hier wanneer u op bezoek komt. Bij de registratie wordt u ook gevraagd naar eventuele gezondheidsklachten.
  • Houd tijdens uw bezoek 1,5 meter afstand, ook van medewerkers en andere bewoners. Dit betekent dat u geen fysiek contact kunt hebben met degene die u bezoekt. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat u zich aan de regels houdt.
  • Om de 1,5 meter afstand te waarborgen, kan er geen bezoek plaatsvinden in de gemeenschappelijke huiskamers. Tijdens het bezoek blijft u daarom op de kamer van degene die u bezoekt en verlaat het verpleeghuis rechtstreeks na afloop van het bezoek. Een uitzondering is uiteraard wanneer u samen gaat wandelen of in het restaurant gaat zitten. Tijdens het bezoek kunt u gebruik maken van het algemeen toilet.
  • Bij (vermoeden van) een uitbraak van Covid-19 in onze verpleeghuizen wordt de bezoekregeling – waar nodig of gewenst – direct aangepast en onderzoeken we of het noodzakelijk is om bezoek te beperken.

Voorwaarden voor bezoek

  • Bezoekers komen niet wanneer zij symptomen hebben passend bij een COVID-19 infectie. Dit zijn verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).
  • Hebt u Covid-19 doorgemaakt, dan moet u minimaal 14 dagen klachtenvrij zijn voor u op bezoek kan komen.
  • Hebt u in uw naaste omgeving iemand die besmet is met het Covid-19, dan blijft u thuis.
Welkom in het verpleeghuis
Welkom in het verpleeghuis
Ook nu bent u welkom in het verpleeghuis. Meld u zich van te voren wel even aan.

Wandelen

Het blijft mogelijk voor bewoners, bezoekers en vrijwilligers om naar buiten te gaan en samen een wandeling te maken. Uiteraard met in achtneming van de geldende regels zoals het houden van 1,5 meter afstand tot anderen en het vermijden van drukke plekken.

Bewoners ophalen uit het verpleeghuis

Bewoners kunnen het verpleeghuis ook verlaten voor bijvoorbeeld een maaltijd of een verjaardag. Houd u zich ook dan altijd aan de geldende maatregelen om besmetting te voorkomen, zoals 1,5 meter afstand en dragen van een mondkapje in de auto. Bewoners die in quarantaine of isolatie zijn, kunnen het verpleeghuis gedurende die periode niet verlaten.

Bezoekregeling bij (een vermoeden van) COVID-19

Op een woning (voor mensen met dementie) waar (een vermoeden van) COVID-19 aanwezig is, kunt u niet op bezoek komen. Als we bij iemand die op grond van een lichamelijke zorg bij ons woont COVID-19 vermoeden, wordt per locatie onderzocht of het noodzakelijk is om bezoek (deels) te beperken. Als er wel bezoek plaatsvindt op andere cohorten op dezelfde locatie, moeten die cohorten goed af te sluiten zijn.

Cohorten met COVID-19 worden niet gebruikt als looproute voor bezoekers. Zodra er sprake is van een uitbraak is er de mogelijkheid om de bezoekregeling (tijdelijk) stop te zetten. Dit wordt beoordeeld door de Raad van Bestuur en het coronateam, in afstemming met de cliëntenraad, ondernemingsraad, VAR/PAR en regiebehandelaar. ActiVite maakt melding bij de GGD wanneer een locatie of afdeling een uitbraak heeft.