Cliëntportaal

Inzage elektronische zorgdossier

Het cliëntportaal biedt u inzage in het elektronische zorgdossier. Ook één contactpersoon en uw huisarts kunnen inzage krijgen via het cliëntportaal.

Inloggen
Klik hier om direct in te loggen.

Start

Cliënten van onze woonzorgcentra hebben al inzage in hun elektronische zorgdossier via het cliëntportaal. Bij de thuiszorg zijn wij onlangs gestart met het invoeren van het elektronische zorgdossier. In 2020 krijgen alle cliënten van ActiVite een elektronisch dossier.

Toegang tot het cliëntportaal

Het cliëntportaal is een beveiligde website. Om toegang te krijgen heeft u de volgende drie zaken nodig:

  • een device met internetverbinding;
  • een geldig e-mailadres:
    • dit e-mailadres is uw gebruikersnaam;
    • de zorgmedewerker legt deze in het elektronisch dossier vast om u toegang te verlenen;
  • een mobiel nummer om de beveiligingscode op te ontvangen.

Als u een contactpersoon wilt laten meekijken in het cliëntportaal, geeft u eerst schriftelijk toestemming. U kunt uw toestemming op ieder gewenst moment weer intrekken. Nadat de zorgmedewerker uw toestemming heeft verwerkt in uw dossier, kan uw contactpersoon zich registreren. Uw contactpersoon heeft dezelfde drie zaken nodig. Vraag uw vertrouwde zorgmedewerker om het toestemmingsformulier.

Hoe ziet het portaal eruit?

In het cliëntportaal vindt u informatie over uw zorgverlening. In de navigatiebalk links kunt u kiezen uit de verschillende onderdelen van het cliëntportaal.

Bij documenten vindt u documenten die de zorgverlening u aanbiedt, bijvoorbeeld om te ondertekenen. De doelen waar de zorgverleners met u aan werken staan beschreven. De doelen zijn verder uitgewerkt in het werkplan: het werkplan omschrijft uw zorg per zorgmoment. In de rapportage reflecteren medewerkers om de voortgang van de zorgverlening over te dragen aan een collega. Zorginhoudelijke metingen kunt u ook inzien. Tot slot kunt u uw agenda inzien, waarbij zorgmomenten en metingen staan gepland.

Heeft u vragen over het cliëntportaal?

Neem contact op met uw vertrouwde zorgverlener.

Meer informatie?