Echografie-apparaten voor Senegal

“Laten we ervoor gaan zorgen dat zij twee mobiele echografie-apparaten krijgen!”

Deze uitspraak dateert van maart 2020, vlak voor de eerste Covid 19-lockdown. Hij werd gedaan door drie vrouwen, na een korte en intensief bezoek aan bekende vroedvrouwen in Senegal.

Vragen?
Wilt u meer weten over Stichting Steunfonds Basiszorg?
(071) 516 14 01

Inmiddels is het april 2022, twee jaar later. De stichting Basisgezondheidszorg Casamance (SBC) is heropgericht, projectplannen zijn opgesteld en verspreid, stichting Steunfonds Basiszorg van ActiVite heeft een prachtig bedrag toegezegd. En eindelijk, eindelijk hebben we bericht gekregen dat er twee (gebruikte) mobiele echografie-apparaten beschikbaar zijn: ons eerste en meest belangrijke project. Marie Desiree, vroedvrouw in het kleine plaatsje Diouloulou, wist van vreugde niet wat ze moest zeggen tijdens de ZOOM-meeting. Maar de lach en emoties op haar gezicht spraken voor zich. Wanneer de – voor haar bekende- apparaten zijn afgeleverd kan zij haar collega’s gaan scholen en wordt de zorg voor zwangere vrouwen in de regio een stuk beter!

Foto: Scan-apparaat.
Foto: Vroedvrouw Marie Desiree Diedhou.

Het bestuur van SBC is het bestuur van stichting Steunfonds Basiszorg dank verschuldigd voor hun financiële ondersteuning voor onze projecten in Senegal. Zonder deze subsidie hadden wij het fantastische bericht over de mobiele echografie-apparaten niet kunnen vertellen! 

Foto: Maternité in Kafountine.

De vroedvrouwen van de Casamance


SBC richt zich vooral op de moeder- en kindzorg in de regio Casamance, in en rond de dorpen Kafountine en Diouloulou. Hier staan twee kleine ziekenhuizen met een Maternité, een kraamkliniek. Er werken resp. 3 en 13 vroedvrouwen, sommige nog in opleiding.  Dat lijkt heel wat maar de Maternité van Kafountine is er ook voor de vrouwen van vijf omliggende dorpen, en die van Diouloulou zelfs voor 21!
Het achterland van de dorpen is zeer waterrijk: zwangere vrouwen wonen vaak op afgelegen plaatsen die alleen per boot te bereiken zijn. Niet iedereen kan een boottocht betalen.

Daarom bezoeken de vroedvrouwen de zwangeren ook thuis. Mobiele echografie-apparaten zijn dan van levensbelang.  Helaas zijn deze kapot. Tot grote frustratie van de vroedvrouwen, want dit betekent een grotere kans op baby- en/of moedersterfte. De apparaten zijn dan ook broodnodig.
De nieuwe beschikbare apparaten zijn bekend voor Marie Desiree en een aantal van haar collega’s. Zij gaat de overige collega’s zelf scholen in het gebruik.

Foto: Vroedvrouwen en andere medewerkers op een feest.

De projecten van SBC


Het projectplan van SBC bestaat uit vier deelprojecten:  
de aanschaf van twee echografie-apparaten; financieel bijdragen aan de opleiding van een nieuwe vroedvrouw in Kafountine; bijdrage aan les-en voorlichtingsmateriaal i.v.m. gezondheidseducatie en bijdragen aan de verbetering van de huisvesting voor de vroedvrouwen in Kafountine. De eerste drie projecten worden financieel gesteund door stichting Steunfonds Basiszorg. Vroedvrouw Marie Desiree Diedhou is ons contactpersoon en de projectleider in Senegal.
We werken daarnaast samen met stichting Kafountine, die de vrouwenvakschool Satang Jabang ondersteunt.

Het begon allemaal lang geleden


Het idee om de vroedvrouwen in Senegal, in de regio Casamance te gaan ondersteunen kent een lange historie. Pauline de la Court, voormalig secretaris bij st. Groot Rijnland (nu ActiVite), richt in de jaren negentig SBC op om de bevolking in deze regio te ondersteunen bij educatie en basisgezondheidszorg. Na een aantal jaren is deze ondersteuning afgebouwd en de stichting opgeheven, omdat de lokale initiatieven zeer succesvol waren en men op eigen benen verder kon. Twintig jaar later blijkt dat de projecten deel uit zijn gaan maken van de noodzakelijke basisgezondheidszorg.  Er is alleen een maar…….  Het zorgsysteem is niet meer berekend op het toegenomen inwoneraantal van de regio en staat onder grote druk. Natuurlijk realiseren wij ook dat het eigenlijk aan de landelijke en regionale overheid is om dit te verbeteren. Maar dat laat op zich wachten. En de coronapandemie helpt ook niet echt.  Vanuit medemenselijkheid hebben we toen besloten onze krachten te bundelen en de vroedvrouwen te helpen. Zodat zij moeders en hun ongeboren kinderen kunnen helpen!

Voor meer informatie over de historie en de projecten van SBC zie www.sbc-casamance.nl