Chemotherapie

Uitleg over uw zorg

In overleg met uw specialist is besloten dat u behandeld moet gaan worden met chemotherapie. U krijgt deze behandeling via het ziekenhuis thuis toegediend. Het specialistenteam van ActiVite voert uw behandeling uit. Maar hoe gaat dat eigenlijk?

Contact
Het specialistenteam is voor cliënten 24 uur per dag bereikbaar!

Bij intraveneuze chemotherapie maken we gebruik van een draagbare infuuspomp. Er zijn verschillende soorten, zoals de CADD pomp of Elastomeer pomp. Het ziekenhuis beslist welke pomp voor u geschikt is en sluit de pomp bij u aan. Het specialistenteam is achterwacht voor problemen die ontstaan tijdens het gebruik van de infuuspomp. Daarnaast helpen we u af te ronden wanneer de medicatie is toegediend.

Onze hulp

  • We zijn achterwacht en vraagbaak wanneer u problemen ondervindt bij de chemotherapie thuis;
  • Bij problemen helpen we u telefonisch verder en zo nodig komen we bij u langs;
  • Als de cassette leeg is komen wij de pomp afkoppelen en PICC-lijn verzorgen;
  • Als u de chemotherapie krijgt toegediend via een PAC, verwijderen wij direct ook de grippernaald;
  • De verpleegkundige van het specialistenteam neemt de tijd om samen met u uw situatie te bespreken en uw ziekteproces te monitoren. Ook kunnen wij een palliatief verpleegkundige inschakelen die u kan begeleiden in uw ziekteproces, mocht u hier behoefte aan hebben.

Goed om te weten

  • Wilt u het specialistenteam bellen zodra u bent aangesloten aan de pomp? Dan kunnen we vast inschatten hoe laat de cassette met chemotherapie leeg zal zijn.
  • Wilt u ons ook bellen zodra de pomp “+/- leeg” aangeeft? Dat geeft ons een nog beter beeld van hoe laat de cassette leeg zal zijn.
  • Er kunnen zich altijd problemen voordoen bij het toedienen van chemotherapie. U kunt zelf problemen ondervinden, maar ook de pomp kan haperen. U kunt het specialistenteam altijd bellen bij vragen of problemen.
  • Wij vinden het fijn als u een afvalzakje klaarlegt waar wij de chemo-cassette in kunnen doen. Deze doen wij in het koffertje, zodat de cassette bij een volgend ziekenhuisbezoek veilig weggegooid kan worden.