Medische verpleging

Eerder naar huis door het specialistenteam van ActiVite

Onze medisch gespecialiseerde verpleegkundigen zetten specifieke ziekenhuiszorg in de thuissituatie voort. Hierdoor kunt u eerder naar huis. Zij maken onderdeel uit van onze wijkzorg en werken intensief samen met medisch specialisten en huisartsen om u de juiste zorg thuis te kunnen bieden.

Contact
Heeft u vragen over ons specialistenteam?

Wanneer u zich via uw huisarts of het ziekenhuis heeft aangemeld voor medische (of technische) verpleging, neemt een van onze verpleegkundigen contact met u op om een eerste huisbezoek te plannen. De verpleegkundige inventariseert samen met u wat er nodig is om de juiste zorg te verlenen. Dit legt hij of zij vast in het zorgplan, wat we met u bespreken. Op basis van dit zorgplan verzorgen de verpleegkundige en het wijkteam u. Zo nodig overleggen we met de huisarts en medisch specialist.

Wat het medisch verpleegkundig team voor u kan doen:

 • Thoraxdrainage via drainagesysteem
 • Vochtdrainage buikholte
 • Spoelen/drainage abces
 • Galdrain
 • Ascitesdrain
 • Verzorgen van intraveneuze toegang
 • PICC/MID lijn
 • Perifeer infuus
 • Hickmann/CVC
 • Port a cath
 • Intraveneuze toedieningen
 • Antibiotica
 • Chemotherapie
 • Transfusies
 • Stollingsfactoren bij Hemofilie
 • Immunoglobulines
 • Totaal parenterale voeding (TPV)
 • Botversterkers (Zoledroninezuur)
 • Vocht
 • Subcutane injecties
 • Hormooninjecties (Zoladex, Firmagon, Leuperoline)
 • Lonquex (Lipegfilgrastim)
 • Botversterkers (Denosumab, Xgeva)
 • Epoetines (Aranesp, NeoRecormo)
 • Peritoneaal dialyse
 • APD
 • CAPD

Aanmelden medische verpleging

Voor medische verpleging heeft u een verwijzing van uw arts nodig. U kunt zich dus via uw huisarts of medisch specialist aanmelden voor dit type zorg.