Thoraxdrainage

Uitleg over uw zorg

Uw behandelend specialist of ziekenhuis heeft samen met u besloten dat u naar huis gaat met drainage. Het medisch verpleegkundig team van ActiVite ondersteunt u thuis en verzorgt de zorg rondom de thoraxdrains, gedeeltelijk of geheel.

Contact
Het specialistenteam is 24 uur per dag voor cliënten bereikbaar!

U heeft thoraxdrainage omdat:
-Er zich een grotere hoeveelheid vocht tussen de longvliezen bevindt. Dit noemen we pleuravocht.
-Er zich lucht tussen de longvliezen bevindt. Dit noemen we dit een pneumothorax of klaplong.
Door het vocht of de lucht zal het vacuüm tussen uw longvliezen wegvallen, waardoor de long samenvalt. De long kan hierdoor niet meer goed meedoen met de ademhaling. Hierdoor ervaart u (mogelijk) een benauwd gevoel. Met behulp van de drain loopt de lucht of het vocht weg en dat biedt verlichting van het benauwde gevoel. De ingebrachte drain kan mogelijk pijnklachten geven, zeker net na het plaatsen. Neemt u met regelmaat de pijnstilling in die is voorgeschreven door de specialist.

Onze zorg

  • Observeren, verzorgen en verschonen van de insteekopening(en)
  • Vervangen van de drainagepot(ten)
  • Dagelijks controle of het lucht/vocht nog voldoende kan aflopen
  • Bestellen van de benodigde materialen
  • Observatie subcutaan emfyseem; onderhuidse ophoping van onderhuids lucht
  • Observeren (toename) pijnklachten en benauwdheid
Goed om te weten

Mochten er problemen zijn met het drainagesysteem of één van bovenstaande punten ontstaan, dan graag direct contact opnemen met de verpleegkundige van het specialistenteam of met uw behandelend specialist in het ziekenhuis.