Palliatieve zorg

Ongeneeslijk ziek, en nu?

U heeft te horen gekregen dat u niet meer beter wordt. In deze moeilijke periode staan onze gespecialiseerd palliatief verpleegkundigen u bij door uw kwaliteit van leven centraal te stellen. Thuis, in uw vertrouwde omgeving. Uw leven verandert namelijk ingrijpend wanneer u hoort dat u of uw naaste een ernstige aandoening heeft.

Contact
Wilt u onze palliatief verpleegkundigen spreken?

De verwerking van dit slechte nieuws gaat vaak gepaard met emoties zoals verdriet, boosheid en onzekerheid. Wilt u hierbij ondersteund worden, dan kunt u palliatieve zorg krijgen van ActiVite. Onze specialistisch verpleegkundigen helpen u bij fysieke en mentale problemen. Dit kan onder andere door praktische hulp en adviezen bij u thuis. We kunnen u ook begeleiden als uw gedachten met u aan de haal gaan of als u in de knel komt met uw naasten. Samen met u kijken we wat belangrijk is voor uw situatie.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

In een persoonlijk gesprek gaat de palliatief verpleegkundige in op uw vragen over de ziekte. We bespreken wat u bezig houdt, niet alleen lichamelijk maar ook psychisch, sociaal en spiritueel. Zo kunnen we het verloop van de ziekte uitleggen, uw verwachtingen bespreken en de belangrijke beslissingen die u misschien moet nemen. Onderwerpen zoals vermoeidheid, pijn, voeding, huidverzorging en medicatie komen en aan de orde en we geven persoonlijk advies bij lichamelijke klachten en beperkingen. Samen met u kijken we naar mogelijkheden om uw situatie te vergemakkelijken, bijvoorbeeld met de inzet van hulpmiddelen. We streven steeds naar een zo goed mogelijke kwaliteit van leven. We geven niet alleen informatie en advies: er is zeker ook ruimte voor uw persoonlijke verhaal, met daarbij aandacht voor uw naasten.

Ervaring van een familie
Ervaring van een familie
"We hadden behoefte aan iemand die al die stukjes zorg voor ons kon verbinden. De palliatief verpleegkundige gaf ons daarbij echt houvast.”

Samenwerking met andere hulpverleners

We werken nauw samen met huisartsen, specialisten, verpleegkundigen uit ziekenhuizen en andere hulpverleners zoals geestelijk verzorgers. Uw behandelend arts blijft daarbij verantwoordelijk voor de medische zorg. Wanneer u zich aanmeldt neemt de palliatief verpleegkundige met uw toestemming contact op met uw huisarts voor nadere medische informatie.

Palliatieve zorg aanvragen

U kunt ons 24 uur per dag bereiken via het telefoonnummer (088) 999 44 27.