Geestelijke verzorging thuis

Ook in de thuissituatie kunt u bij ActiVite een gesprek met een Geestelijk Verzorger aanvragen. Hij of zij kan een gesprekspartner zijn voor u en uw familie, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Veranderingen in uw gezondheid kunnen grote invloed hebben op uw leven, de Geestelijk Verzorger kan dan helpen.

Contact
Ook zonder verwijzing

Als u ziek wordt, komt u voor moeilijke beslissingen te staan en gaat u vaak meer nadenken over de betekenis van het leven. Misschien wilt u uw hart luchten, of heeft u behoefte aan een gebed of ritueel. Wij kunnen dan helpen. Ook als u niet lang meer te leven heeft, kunnen onze Geestelijk Verzorgers u begeleiden. Bijvoorbeeld door met uw familie stil te staan bij het naderende afscheid en zaken bespreken die nog onuitgesproken zijn gebleven.

Wilt u gebruik maken van de diensten van een Geestelijk Verzorger van ActiVite? Geef dit dan aan bij de zorgmedewerker die bij u thuis komt of neem zelf contact op!

Wijkverpleegkundige Anne-Marie zet regelmatig een Geestelijk Verzorger in
Wijkverpleegkundige Anne-Marie zet regelmatig een Geestelijk Verzorger in
“Ik zie dat geestelijke verzorging toegevoegde waarde heeft”